Domyślny font w Wordzie 2000/XP/2003 - jak zmienić?

Kiedy tworzymy nowy dokument, zwykle domyślną w nim czcionką jest Times New Roman. Możemy ją zmienić, ale czasami to nie działa. Dlaczego?

Każda zmiana domyślnej czcionki wymaga modyfikacji szablonu Normal.dot - otwarcia pliku, korekcie i zapisaniu go.

Jeżeli komputer nie pozwala na wprowadzenie poprawek lub ich "nie uznaje", warto sprawdzić, czy w systemie nie jest zainstalowany Adobe Acrobat 7.0 Professional lub Standard albo Adobe Acrobat Elements 7.0 wraz z paskiem narzędzi dla Worda umożliwiającym szybkie zapisywanie plików w formacie PDF.

Jeśli tak, znaleźliśmy źródło naszych bolączek. Aby rozwiązać problem, należy zainstalować uaktualnienie Adobe Acrobata przynajmniej do wersji 7.0.8. W tym celu trzeba go uruchomić i kliknąć Help | Check For Updates.

Po ponownym uruchomieniu systemu Word powinien zachowywać nasze poprawki w szablonie Normal.dot.