Driver Alert - w poszukiwaniu nowszych sterowników

Liczba sterowników i programów zainstalowanych w systemie idzie często setki. Trudno zapanować nad regularna aktualizacją ich wszystkich. Na rynku są jednak programy, które wyręczą cię z tego kłopotliwego zadania.

Driver Alert całkowicie pomija zainstalowane w systemie aplikacje. Przeznaczony jest do wyszukiwania nowych wersji sterowników. Robi to za to bardzo skutecznie.

1. Zainstaluj program. Jeżeli chcesz jedynie sprawdzić sterowniki w systemie kliknij duży, czerwony przycisk Free Driver Scan w centralnej części okna. Po krótkiej chwili na ekranie wyświetlone zostaną wyniki skanowania. U góry zgrupowane są urządzenia, których aktualizację zaleca Driver Alert. Poniżej widoczna jest tabela z wyszczególnieniem wszystkich znalezionych sterowników. Kolumny Current Driver i Recomended Driver w tabeli z wynikami zawierają odpowiednio wersję sterownika obecną w systemie i wersję polecaną do instalacji. Jeżeli autorzy programu mają jakieś uwagi do danego pliku, w kolumnie Pit Notes zobaczysz ikonę Notatnika. Kliknij ją by zapoznać się z tekstem. Najczęściej jednak uwagi są krótkie i lakoniczne.

Driver Alert - w poszukiwaniu nowszych sterowników

Driver Alert grupuje sterowniki urządzeń, które według programu niego wymagają aktualizacji. Lista pozostałych zamieszczona jest poniżej

2. Gdy zamierzasz skorzystać funkcji przechowywania danych o komputerze w Internecie i możliwości używania harmonogramu zarejestruj konto w serwisie. Kliknij w tym celu łącze Create Account w prawym, górnym rogu głównego okna. Po wypełnieniu formularza zaakceptuj go. By rozpocząć wyszukiwanie użyj przycisku Scan. Aby zaktualizować pliki danego urządzenia kliknij ikonę umieszczoną w kolumnie Download. Niestety możliwość automatycznej aktualizacji została ograniczona do użytkowników komercyjnych