Drukujemy w DOS-ie

Jak drukować dokumenty ze starego programu pracującego w okienku DOS-owym gdy do komputera jest podłączona tylko drukarka sieciowa, a aplikacja ta wymaga portu lokalnego?

Drukowanie w sieci z poziomu DOS-u wymaga przyporządkowania drukarce własnego portu. W Windows 95/98/Me najlepiej jest skonfigurować port już w momencie instalowania drukarki sieciowej. W tym celu przywołaj menu Start | Ustawienia | Drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę.

Zaznacz opcję Drukarka sieciowa, a w kolejnym oknie podaj ścieżkę dostępu do drukarki. Zaznacz opcję Tak pod pytaniem Czy drukujesz z programów systemu MS-DOS?. Następnie potwierdź przyciskiem Dalej i kliknij przycisk Przechwyć port drukarki. Po wybraniu z listy portu LPT1, programy DOS-u będą mogły korzystać z drukarki sieciowej.

W Windows 2000 i XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zainstalowanej drukarki sieciowej i z menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości. Wybierz kartę Porty i zaznacz pole wyboru Włącz buforowanie drukarek. Następnie wybierz z listy portu LPT1 i gotowe.

Windows 95, 98, Me, 2000, XP