Excel 2010 - jak przywracać niezapisane arkusze

W trakcie edytowania skoroszytu w Excelu czasami zdarza się zamknąć arkusz, nie zapisując go. Gdy na ekranie pojawia się ostrzeżenie i niechybnie klikniesz przycisk Nie, chcąc powrócić do aplikacji, utracisz wyniki swojej pracy. Co począć?

Tu znajdziesz niezapisane wersje arkusza, które możesz odzyskać.

Tu znajdziesz niezapisane wersje arkusza, które możesz odzyskać.

Gdy ponownie otworzysz arkusz, okaże się, że brakuje w nich ostatnich wpisów. Jednak być może uda ci się odzyskać swoją pracę.

Zapisany arkusz. Jeśli utracone dane pochodzą z arkusza, który wcześniej był już raz zapisany w pliku, uruchom Excela 2010 jak zazwyczaj, po czym otwórz dany plik, klikając menu Plik | Ostatnio używane i jego nazwę. Aby odtworzyć niezapisaną wersję, kliknij ponownie menu Plik, które w rubryce Informacje kryje moduł zarządzania wersjami. Pod napisem Wersje są wyszczególnione wszystkie etapy edycji arkusza - zarówno zapisane automatycznie, jak i zakończone bez zapisywania. Możesz więc przywołać niezapisaną wersję, klikając po prostu odpowiedni wpis na liście.

Nad przywołanym w ten sposób arkuszem pojawi się komunikat, że masz do czynienia z wersją zapisaną automatycznie, która została otwarta w trybie tylko do odczytu. Klikając przycisk Przywróć, możesz zastąpić dotychczasową wersję pliku. Jednak zamiast tego zaleca się kliknąć menu Plik | Zapisz jako i zachować odtworzoną wersję pod inną nazwą (np. z dopiskiem wersja 2).

Kliknij ten przycisk w Excelu 2010, aby przywrócić niechcąco zamknięty, niezapisany dotychczas arkusz kalkulacyjny.

Kliknij ten przycisk w Excelu 2010, aby przywrócić niechcąco zamknięty, niezapisany dotychczas arkusz kalkulacyjny.

Niezapisany arkusz. Excel 2010 pozwala przywracać nawet niezapisane dotychczas skoroszyty. Przywołaj menu Plik | Ostatnio używane. W prawym dolnym narożniku znajdziesz polecenie Odzyskaj niezapisane skoroszyty. Na ekranie pojawi się okno Eksploratora z folderem UnsavedFiles. Znajdziesz w nim arkusze Excela, które nie zostały zapisane podczas zamykania. Zaznacz poszukiwany plik i kliknij przycisk Otwórz.

Czynności przygotowawcze. Abyś mógł przywracać niezapisane wersje skoroszytów, Excel musi automatycznie zachowywać bieżący stan pliku podczas edycji. Kliknij w tym celu menu Plik | Opcje , przeskocz do rubryki Zapisywanie, po czym zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co. Ponadto warto skrócić okres pomiędzy operacjami automatycznego zapisu. Domyślnie wynosi 10 minut. Ustaw np. 3 minuty. Od tej pory w odzyskanych arkuszach nie powinno brakować żadnych zmian.