Excel 2010 - jak przywracać niezapisane arkusze

W trakcie edytowania skoroszytu w Excelu czasami zdarza się zamknąć arkusz, nie zapisując go. Gdy na ekranie pojawia się ostrzeżenie i niechybnie klikniesz przycisk Nie, chcąc powrócić do aplikacji, utracisz wyniki swojej pracy. Co począć?

Excel 2010 - jak przywracać niezapisane arkusze

Tu znajdziesz niezapisane wersje arkusza, które możesz odzyskać.

Gdy ponownie otworzysz arkusz, okaże się, że brakuje w nich ostatnich wpisów. Jednak być może uda ci się odzyskać swoją pracę.

Zapisany arkusz. Jeśli utracone dane pochodzą z arkusza, który wcześniej był już raz zapisany w pliku, uruchom Excela 2010 jak zazwyczaj, po czym otwórz dany plik, klikając menu Plik | Ostatnio używane i jego nazwę. Aby odtworzyć niezapisaną wersję, kliknij ponownie menu Plik, które w rubryce Informacje kryje moduł zarządzania wersjami. Pod napisem Wersje są wyszczególnione wszystkie etapy edycji arkusza - zarówno zapisane automatycznie, jak i zakończone bez zapisywania. Możesz więc przywołać niezapisaną wersję, klikając po prostu odpowiedni wpis na liście.

Nad przywołanym w ten sposób arkuszem pojawi się komunikat, że masz do czynienia z wersją zapisaną automatycznie, która została otwarta w trybie tylko do odczytu. Klikając przycisk Przywróć, możesz zastąpić dotychczasową wersję pliku. Jednak zamiast tego zaleca się kliknąć menu Plik | Zapisz jako i zachować odtworzoną wersję pod inną nazwą (np. z dopiskiem wersja 2).

Excel 2010 - jak przywracać niezapisane arkusze

Kliknij ten przycisk w Excelu 2010, aby przywrócić niechcąco zamknięty, niezapisany dotychczas arkusz kalkulacyjny.

Niezapisany arkusz. Excel 2010 pozwala przywracać nawet niezapisane dotychczas skoroszyty. Przywołaj menu Plik | Ostatnio używane. W prawym dolnym narożniku znajdziesz polecenie Odzyskaj niezapisane skoroszyty. Na ekranie pojawi się okno Eksploratora z folderem UnsavedFiles. Znajdziesz w nim arkusze Excela, które nie zostały zapisane podczas zamykania. Zaznacz poszukiwany plik i kliknij przycisk Otwórz.

Czynności przygotowawcze. Abyś mógł przywracać niezapisane wersje skoroszytów, Excel musi automatycznie zachowywać bieżący stan pliku podczas edycji. Kliknij w tym celu menu Plik | Opcje , przeskocz do rubryki Zapisywanie, po czym zaznacz pole wyboru Zapisz informacje Autoodzyskiwania co. Ponadto warto skrócić okres pomiędzy operacjami automatycznego zapisu. Domyślnie wynosi 10 minut. Ustaw np. 3 minuty. Od tej pory w odzyskanych arkuszach nie powinno brakować żadnych zmian.