Excel: jak obliczyć procent?

Jedną z bardzo praktycznych możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel jest wyliczanie procentów. Można wykorzystać to na wiele sposobów - obliczyć procent od wybranej sumy, wyliczyć różnicę procentową między dwiema wartościami, a także znaleźć procent poprawnych elementów w arkuszu.


Jak i inne działania, wszystko sprowadza się do wprowadzenia odpowiedniej formuły w komórkach.

Excel: jak obliczyć procent wybranej wartości?

Jak określić procent od wybranej wartości? Posłużymy się przykładem - załóżmy, że mamy do czynienia z kwotą 87 362, 21 zł i chcemy sprawdzić, jaki procent z niej stanowi 14 350,00.

W tym celu tworzymy w jednej komórce wartość 87362,21 zł, w drugiej wpisujemy 14350,00 zł, trzecią pozostawiamy na wynik. Aby otrzymać procent, w komórce w wynikiem (na poniższym przykładzie będzie to C2) wpisujemy formułę =B2/A2. Aby wynik został pokazany w procentach, wówczas należy kliknąć na pole Liczba i wybrać ich pokazywanie.

Uwaga - jeśli używasz Excel dla sieci Web, kliknij pozycję Format liczb i wybierz Procent.

Uwaga - jeśli zamiast wyniku pokazuje się ARG, wpisz w obu komórkach kwoty bez spacji pomiędzy nimi, czyli np. nie 87 362, 21, ale 87362,21.

A co w przypadku, gdy mamy kilka wartości składających się na sumę i chcemy obliczyć udział procentowy każdej z nich? To znowu pokazane zostanie na przykładzie.

Wpisujemy wartości kolejnych komórkach i wykonujemy ich autosumowanie - zaznaczamy wszystkie komórki, zatrzymując w pierwszej wolnej pod ostatnią wartością i klikamy na ikonkę "Autosumowanie"

Na przykładzie wynik znajduje się w komórce B7. Teraz tworzymy formułę, w której podzielimy każda wartość przez sumę. Zaczynamy od pierwszej pozycji, czyli będzie to =B2/B$7

Następnie zaznaczamy komórkę C2 i kopiujemy ją, a potem oznaczamy pozostałe wyniki w kolumnie C i klikamy "Wklej". Excel wyliczy na bazie formuły pozostałe udziały procentowe.

Excel: jak obliczyć różnicę procentową?

Masz dwie wartości i chcesz sprawdzić, jaka jest między nimi różnica procentowa? Żaden problem - Excel umożliwia i to. Oto kolejny przykład. Wpisz dwie wartości w dwóch osobnych komórkach. Kliknij komórkę, w której ma zostać wyświetlony wynik i zastosuj formatowanie procentowe. W poniższym przykładzie będzie to komórka C3. Następnie musisz podzielić drugą wartość przez pierwszą, czyli B3 przez A3, co w formule będzie wyglądało następująco: =B3/A3, jednak konieczne jest dodanie w niej -1 na końcu, a więc cała będzie wyglądać następująco: =B3/A3-1.