Excel: jak zablokować wiersz

Jak sprawić, aby nagłówki nie znikały podczas przesuwania arkusza? Można zablokować określony wierszy - pokazujemy, w jaki sposób.


Blokowanie wierszy lub kolumn

Znikanie nagłówek tabel może być frustrujące - zwłaszcza, gdy przewija się duży arkusz. Aby wybrany obszar arkusza pozostał widoczny podczas przewijania do innego obszaru, można zablokować określone wiersze lub kolumny w wybranym miejscu lub utworzyć wiele obszarów arkusza przewijanych oddzielnie, blokując w ten sposób okienka. Jak to zrobić?

Na karcie Widok kliknij strzałkę poniżej pozycji Zablokuj okienka. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zablokować tylko jeden wiersz, kliknij pozycję Zablokuj okienka, a następnie Zablokuj górny wiersz.
  • Aby zablokować tylko jedną kolumnę, kliknij pozycję Zablokuj pierwszą kolumnę.
  • Aby zablokować więcej niż jeden wiersz lub kolumnę lub zablokować wiersze i kolumny w tym samym czasie, kliknij pozycję Zablokuj okienka.

Odblokowywanie wierszy lub kolumn

Aby odblokować zablokowane wiersze lub kolumny, na karcie Widok kliknij pozycję Okno > Odblokuj okienka