Excel: jak znaleźć duplikaty?

Duplikaty mogą pojawić się w arkuszu kalkulacyjnym z kilku powodów - zaczynając od zwykłej nieuwagi przy wpisywaniu danych, kończąc na niewłaściwie przeprowadzanym połączeniu komórek. Jak można je znaleźć i usunąć?


Czasami zduplikowane dane są przydatne, jednak zazwyczaj mają bardzo negatywny wpływ na arkusz, prowadząc do fałszywych wyliczeń. Dlatego - zanim przystąpimy do analizy czy sporządzimy raport - warto sprawdzić, czy przypadkiem niepożądane duplikaty nie pojawiły się w arkuszu. Na szczęście nie jest to proste zadanie - pokażemy, jak je wykonać.

Excel: jak znaleźć duplikaty

  • Aby wyszukać duplikaty, zaznacz wszystkie komórki, które chcesz sprawdzić pod kątem występowania duplikatów.
  • Następnie wybierz opcję Duplikujące się wartości. Znajdziesz ją w zakładce Narzędzia główne > Formatowanie warunkowe > Reguły wyróżniania komórek > Duplikujące się wartości.

  • Program sprawdzi arkusz, a następnie zobaczysz okienko z możliwością wyboru formatowania - wybierz odpowiednie parametry z pożądanych menu i kliknij przycisk OK.

Excel: jak usunąć duplikaty

Masz już duplikaty. Co dalej? Jeśli chcesz je usunąć, zaznacz wszystkie komórki, w których ma zostać wykonana operacja - jeśli chcesz usunąć duplikaty z całego arkusza, wówczas zaznacz cały.

  • Kliknij Dane, a następnie wybierz pozycję Usuń duplikaty.
  • W obszarze Kolumny zaznacz lub odznacz kolumny, z których chcesz usunąć duplikaty.

Zatwierdź, naciskając przycisk OK.

I gotowe - możesz cieszyć się arkuszem bez duplikatów.