Firefox (4.x i nowsze) - Polecenia About

Począwszy od wersji 4.0 można konfigurować przeglądarkę Firefox bezpośrednio z poziomu paska adresu za pomocą nieoficjalnych poleceń. Oprócz stron z informacjami są dostępne strony, na których możesz zmieniać ustawienia i włączać funkcje, np. przywracać zamknięte karty.

Polecenia About zapewniają cenne narzędzia konfiguracyjne i diagnostycznew Firefoksie. To podaje ilość pamięci RAM zajmowanej przez przeglądarkę.

Polecenia About zapewniają cenne narzędzia konfiguracyjne i diagnostycznew Firefoksie. To podaje ilość pamięci RAM zajmowanej przez przeglądarkę.

Przywracanie ostatniej sesji. Gdy Firefox odmawia nagle posłuszeństwa i przestaje reagować na polecenia użytkownika, przy następnym uruchomieniu pojawia się zazwyczaj komunikat z otwartymi poprzednio kartami. Jednak niekiedy brakuje tego komunikatu. Wówczas przydałaby się możliwość ręcznego przywracania ostatniej sesji. W tym celu wpisz po prostu about:sessionrestore w polu adresu i potwierdź klawiszem [Enter]. Wówczas przeglądarka wyświetli listę z otwartymi ostatnio kartami i oknami, które możesz odtworzyć kliknięciem myszy.

Inne polecenia About. W sumie są dostępne aż 22 ukryte polecenia About. Zestawienie wszystkich tych poleceń uzyskasz, wpisując about:about w polu adresu. Najbardziej znanym jest zapewne about:config, które umożliwia bardzo szczegółowe skonfigurowanie przeglądarki. Jeśli chcesz np. dowiedzieć się, ile pamięci RAM pochłania Firefox, użyj polecenia about:memory. Natomiast poleceniem about:crashes przywołasz spis raportów błędów, które Firefox wysłał do Mozilli. Zestawienie włączonych wtyczek uzyskasz poleceniem about:plugins. Po wpisaniu polecenia about:permissions możesz zdefiniować uprawnienia dla wszystkich i poszczególnych witryn. Dużego poczucia humoru dowiedli autorzy Firefoksa poleceniem about:robots. Wyświetla maksymy ze świata robotów.


Zobacz również