Google Drive - najlepszy dysk online


Lokalne funkcje Dysku Google

Po zainstalowaniu, lokalna aplikacja Dysku uruchamiania jest razem z systemem operacyjnym. Ikona programu ukryta jest w zasobniku systemowym. Aby skorzystać z dostępnych funkcji wystarczy wywołać menu kontekstowe.

1 Kliknij prawym bądź lewym przyciskiem myszy ikonę Dysku Google w zasobniku systemowym. Rozwinie się menu kontekstowe z dostępnymi funkcjami. Pierwsza sekcja od góry to polecenia związane z synchronizacją danych lokalnych z dyskiem internetowym. Kliknięcie Wstrzymaj spowoduje wyłączenie automatycznej aktualizacji. Aby ją przywrócić należy użyć komendy Wznów.

Fl1.png

2 Główne funkcje umieszczone zostały poniżej. Jeżeli chcesz otworzyć Eksplorator plików i wyświetlić zawartość lokalnego katalogu Dysku, kliknij polecenie Otwórz folder Dysk Google. To zwyczajny folder, do którego wrzuca się wszystkie dane, pliki i katalogi wymagające synchronizacji. Jego położenie określa się podczas konfiguracji programu. Aby dostać się do danych z chmury, użyj komendy Odwiedź Dysk Google w sieci. Do wyboru jest jeszcze funkcja o nazwie Wyświetl udostępnione mi elementy. Jej kliknięcie daje dostęp do danych udostępnianych tobie przez innych użytkowników Dysku.

Google Drive - najlepszy dysk online

3 Informacje o stanie Dysku widoczne są w trzeciej sekcji menu kontekstowego Google Drive. Umieszczono tu dane o koncie użytkownika oraz o wielkości zapisanych plików i dostępnym miejscu. Bezpłatny Dysk Google pozwala pomieścić 15GB danych, jeżeli to za mało można powiększyć przestrzeń zapisu ale za dodatkową opłatą. W celu zakupienia usługi użyj polecenia Uzyskaj więcej miejsca. U dołu menu umieszczono polecenia pozwalające wyświetlić pomoc, informacje o programie oraz otworzyć panel konfiguracyjny. Aby zakończyć pracę Dysku Google, kliknij polecenie Zamknij Dysk Google.

Nawigacja po Dysku Google

Dysk Google to nie tylko miejsce do przechowywania plików w internecie. Oprócz funkcji synchronizacji danych oferuje wiele dodatkowych usług. Pozwala tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje, oferuje proste narzędzia do edycji plików graficznych. Dzięki obsłudze z poziomu przeglądarki jest dostępny z każdego miejsca na świecie, z dowolnego komputera.

1 Najwygodniejszym sposobem uruchomienia Dysku Google jest użycie lokalnego menu programu. Kliknij ikonę Google Drive w zasobniku systemowym i wybierz polecenie Odwiedź Dysk Google w sieci. Główna strona serwisu podzielona została na trzy części. Pośrodku okna znajdują się wszystkie pliki i katalogi zapisane w Dysku Google. Lewy panel to drzewo katalogów oraz różne filtry – wyświetlający pliki opatrzone gwiazdką, ostatnio używane czy udostępnione przez innych użytkowników. Kliknięcie przycisku Create pozwoli stworzyć nowy obiekt, między innymi dokument, rysunek, arkusz kalkulacyjny czy formularz. Klikając Connect more apps możesz podłączyć do interfejsu Google Drive dodatkowe programy ze Sklepu Google.

Google Drive - najlepszy dysk online

2 Prawy panel wyświetla historię przeprowadzanych na dysku operacji. Tu znajdziesz dane na temat skasowania pliku, utworzenia nowego obiektu czy wgrania danych z zewnątrz. Wystarczy kliknąć element na liście, by go otworzyć. Zawartość panelu zmienia się także po wybraniu jakiegoś obiektu na liście zasobów. Znajdują się tu wtedy również dotyczące go szczegóły.

3 Przesunięcie kursora do lewego dolnego rogu ekranu daje dostęp do informacji o używanej przestrzeni. Dodatkowe menu powiadamia użytkownika, ile danych zajmują pliki Dysku, poczta internetowa Gmail czy zdjęcia. Kliknięcie pliku na liście obiektów spowoduje pojawienie się u góry dodatkowego zestawu funkcji. Pozwalają one udostępniać pliki – przycisk Share ¬– lub je niszczyć – przycisk Remove. Jest tu skrót do poglądu, a w menu More znalazło się miejsce na dodatkowe opcje związane z oznaczaniem, podglądem bądź otwieraniem zależne od typu pliku. Te same funkcje dostępne są po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy.

Google Drive - najlepszy dysk online

Wgrywanie danych na Dysk

Sposobów na umieszczenie danych na internetowym dysku Google jest kilka. Wystarczy na przykład wgrać je do lokalnego katalogu, który służy jako centrum synchronizacji. Można też użyć przycisku ze strzałką umieszczonego obok łącza Create nad lewym panelem strony głównej i wskazać obiekt do przesłania. Działa także metoda przeciągania myszą. Wystarczy chwycić plik kursorem i upuścić go w oknie przeglądarki.