Google Drive - najlepszy dysk online


Konwersja dokumentów

Dysk Google związany jest nierozerwalnie z dokumentami Google i internetowymi narzędziami do edycji plików tekstowych, arkuszy czy prezentacji, które są w niego wbudowane. Bez nich niemożliwa byłaby na przykład wspólna edycja dokumentów. Dysk to jednak miejsce do przechowywania dowolnych plików, a do edycji, czy współdzielenia niezbędne są formaty akceptowane przez narzędzia Google. Jeżeli jednak masz plik w innym formacie, nie przejmuj się. W większości przypadków uda się go przekonwertować.

1 Wgraj plik na Dysk. Zaznacz go i kliknij prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Open with. Google podpowie ci aplikację, za pomocą której można go otworzyć. Wybierz tę, która umożliwia edycję, na przykład Google Docs. Po otwarciu możesz od razu zamknąć edytor. Kopia pliku w formacie Google pojawi się automatycznie na liście plików. Google potrafi obsłużyć między innymi takie formaty:

  • - pliki tekstowe: .doc, .docx, .html, .txt, .rtf
  • - arkusze kalkulacyjne: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .tsv, .txt, .tab
  • - prezentacje: .ppt, .pps, .pptx
  • - pliki graficzne: .wmf, .jpg, .gif, .png, .pdf

Przywracanie starych wersji plików

Wspólna praca nad dokumentami ma nie tylko same zalety. Gdy kilka osób edytuje jeden plik niezmiernie trudno zapanować nad wszystkimi zmianami. Dlatego tak istotna jest kontrola wersji. Mechanizmy Google Drive rozwiązują częściowo ten problem. Przechowywana historia nie obejmuje całego życia pliku ale 30 dni lub 100 kolejnych wariantów dokumentu powinno w zupełności wystarczyć, by w razie problemów cofnąć wprowadzone zmiany i przywrócić jego odpowiednią wersję

1 Odszukaj plik na liście obiektów Dysku Google i kliknij, by otworzyć do edycji. Rozwiń menu File i wybierz polecenie See Revision History. W panelu Revision Histroy po prawej stronie okna zobaczysz kolejne wersje pliku. Po kliknięciu, w edytorze wyświetlony zostanie podgląd danego wariantu. W ten sposób możesz przejrzeć wszystkie zmiany. Gdy zlokalizujesz wersję, która powinna zostać odzyskana, użyj łącza Restore this revision. Co ważne, przywrócony plik jest traktowany jak jeszcze jedna, kolejna wersja więc gdybyś zdecydował, że skasowane przed chwilą zmiany były jednak zasadne możesz je zawsze odzyskać.

Dysk Google może więcej

Funkcjonalność Dysku Google nie ogranicza się tylko do przechowywania, udostępniania czy edycji plików tekstowych, arkuszy bądź prezentacji. Aby przekroczyć ograniczenia, jakie mają narzędzia Google, właściciel serwisu dopuścił możliwość korzystania w Google Drive z programów zewnętrznych. Aplikacji współpracujących z serwisem jest całkiem sporo. Znajdziesz je w internetowym sklepie Google. Pozwalają tworzyć modele 3D, edytować zdjęcia, tworzyć różne diagramy. Co ważne współpracują z Dyskiem tak, jak wbudowane w serwis narzędzia Google.

1 Aby podłączyć nowe aplikacje do Dysku Google, kliknij dowolny plik prawym przyciskiem myszy, wybierz Open with i Connect more Apps. W prawym górnym rogu okna umieszczono menu pozwalające filtrować dostępne programy. Za jego pomocą możesz ograniczyć widok do konkretnych typów programów. Działa tu także wyszukiwarka. Po wybraniu narzędzia, umieść nad jego opisem kursor myszy i kliknij Connect. Potwierdź chęć podłączenia, klikając Ok. Z nowego programu będziesz mógł skorzystać tworząc na przykład nowe dokumenty lub otwierając stare, zapisane w innym programie.

Google Drive - najlepszy dysk online

2 Jeżeli chcesz zarządzać dodanymi aplikacjami, rozwiń menu kontekstowe Dysku, kliknij Open with i Manage apps. Aby program nie był domyślnym narzędziem edycji usuń zaznaczenie widoczne w polu Use by default. Odłączenie narzędzia od Dysku jest możliwe po kliknięciu przycisku Options i wybraniu polecenia Disconnect from Drive. Wystarczy jeszcze potwierdzić operację przyciskiem Disconnect. Próba edycji pliku stworzonego, za pomocą usuniętej aplikacji spowoduje wyświetlenie okna z propozycją jej ponownego podłączenia.