Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW


Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

Logo firmy w Internecie

1. Tworzymy lub wykorzystujemy istniejące logo firmy (rys. u góry).

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

2. Za pomocą polecenia File/Export wywołujemy okno Export i w polu Export This Dokument AS wprowadzamy nazwę pracy. Należy pamiętać, że wiele programów do tworzenia stron WWW wymaga rozszerzenia GIF. Dla bezpieczeństwa proponuję do nazwy dodać to rozszerzenie. Jako format wybieramy GIF89a.

3. Po zatwierdzeniu powyższych ustawień (przycisk Save) otrzymamy kolejne okno dialogowe, określające parametry formatu GIF.

W polu Palette możemy wykorzystać jedną z dostępnych palet koloru lub też przygotować własną.

Opcja Exact jest możliwa do wybrania tylko wtedy, gdy oryginalny obraz wykorzystuje mniej niż 256 kolorów.

Adaptive na podstawie najbardziej reprezentatywnych kolorów buduje najlepszą możliwą paletą 256-kolorową.

Systemy Macintosh i Windows do konwersji używają standardowej palety systemu komputerowego.

Uniform paleta oparta na próbkowaniu ze spektrum RGB.

Custom opcja umożliwiająca przygotowanie i import własnej palety kolorów.

Parametr Colors pozwala zdefiniować głębię bitową (liczbę kolorów) dla obrazka. Nie zawsze musi być to 256. Pamiętajmy mniej kolorów - mniejszy plik.

Przycisk Halfton Dither w przypadku braku oryginalnych barw (GIF wykorzystuje 256 kolorów, praca zaś w Illustratorze często znacznie więcej; musi zatem dojść do zmiany liczby kolorów w eksportowanej grafice, a nie zawsze daje to dobre rezultaty) przybliża kolory losowo. Jej wykorzystanie daje często niezłe wyniki. Gdy nie zaznaczymy przycisku, program do odwzorowania kolorów wykorzysta najbliższy odpowiednik koloru z wybranej wcześniej palety. Opcja ta może powodować nie zamierzone efekty posteryzacji obrazka.

Opcja Interlace pozwala eksportować GIF-a z przeplotem. (Obrazek podczas ładowania w przeglądarce internetowej będzie wyświetlany stopniowo wraz z transmisją danych).

Transparent - pozwala wybrać tło naszej grafiki (kolor biały) jako przezroczysty. W takim przypadku w przeglądarce zobaczymy tylko kulisty kształt logo bez kwadratowej ramki typowej dla grafiki bitmapowej.

Anti-Alias - to opcja pozwalająca dodatkowo wygładzić krawędzie naszej grafiki (przydatna).

Imagemap - opcja do tworzenia map. W tym przypadku nieaktywna.

4. Gotowy obrazek możemy zamieścić na stronie WWW.

Przykład GIF-a wyeksportowanego bez włączonej opcji Transparent przedstawia rysunek obok.