Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW


Zapis grafiki w formacie JPEG

Wszędzie tam, gdzie zależy nam na wiernym odwzorowaniu barw ( wiele kolorów, zdjęcie, przejście tonalne - gradienty) możemy wykorzystać drugi z popularnych formatów internetowych JPEG. Adobe Illustrator doskonale radzi sobie także i z tym formatem. Podstawowe kroki są identyczne jak podczas eksportu grafiki do formatu GIF.

1. Tworzymy lub wykorzystujemy przygotowaną wcześniej grafikę.

2. Poleceniem File/Export wywołujemy okno Export. Wprowadzamy nazwę (niekiedy jest wymagane rozszerzenie) pliku i wybieramy format JPEG.

3. Wprowadzamy odpowiednie parametry.

Image/Quality w polu tym wprowadzamy wybrany algorytm kompresji. Pamiętajmy, duża kompresja - mały plik; mały stopień kompresji - większy plik. Im wyższy stopień kompresji, tym gorsza jakość pliku wynikowego, Mniejszy stopień kompresji - straty stają się niezauważalne. Parametry te możemy wybierać w trzech miejscach (numerycznie, wskazując jakość, np. medium oraz suwakiem Smaller/Larger). Są one sprzężone ze sobą. Zmiana jednego z parametrów zmienia pozostałe według powyższych zasad.

W oknie Color wybieramy docelowy model koloru naszej grafiki.

Pole Format daje możliwość przygotowania formatu JPEG Progressive. Jest to format podobnie jak GIF z przeplotem, dający możliwość stopniowego poprawiania jakości obrazu podczas transferu dodatkowych informacji w przeglądarce internetowej. To w ilu krokach obrazek dojdzie do pełnej jakości, zależy od wartości wprowadzonej w polu SCAN (aktywne dla opcji Progressive).

Resolution pozwala wybrać rozdzielczość przygotowanej bitmapy (JPEG to typowa bitmapa). W zastosowaniach internetowych zawsze Screen (ekranowa).

Opcje Anti-Alias oraz Imagemap spełniają tę samą rolę, jak podczas eksportu GIF-a.

4. Po zachowaniu obrazka możemy użyć go w programie do tworzenia stron WWW.

Mapy i dokumenty HTML w Illustratorze

W programie Illustrator możemy w prosty sposób tworzyć dokumenty HTML wraz z gotowymi odnośnikami do innych stron tzw. linkami. Do tego celu służy paleta Attributes.

W polu URL możemy przypisać link do poszczególnych obiektów w pracy. Tu na przykład dla głowy i rąk; (zaznaczam obiekt i wprowadzam adres URL). Wybrane obszary staną się aktywne po wprowadzeniu dokumentu do przeglądarki internetowej.

Najważniejszą jednak sprawą podczas tworzenia dokumentów HTML jest odpowiedni import grafiki z Illustratora. Podobnie jak poprzednio dla GIF-ów i JPEG-ów, stosujemy komendę Export z menu File. W Illustratorze 8 nie ma znaczenia, czy będziemy eksportować GIF czy JPEG. Obie komendy pozwalają zapisać naszą grafikę jako HTML.

Ważne jest zaznaczenie przycisku Imagemap, który pozwoli zachować naszą pracę jako mapę w formacie HTML.

Podczas takiego eksportu są tworzone dwa pliki. Jeden o nazwie, jaką wprowadziliśmy (Głowa) oraz drugi z rozszerzeniemHTML (czyli właściwy dokument, możliwy do oglądania w przeglądarce internetowej - np. Netscape). Tak wyeksportowane dokumenty przedstawia rysunek. Aby przekonać się, że to naprawdę działa, proszę obejrzeć dołączone na CD obrazki (dokumenty HTML generowane bezpośrednio z Illustratora).