Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW


Efekty dodatkowe

Program Illustrator daje nam możliwość wykorzystania filtrów typowych dla pracy z bitmapą. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku pracy nad zrastrowanym obiektem (bitmapą). Aby wykorzystać takie możliwości Illustratora, możemy w prosty sposób przekonwertować grafikę wektorową (z Illustratora) na bitmapę. Możemy wtedy bezpośrednio w Illustratorze używać dowolnych filtrów bitmapowych.

Rastrowanie grafiki wektorowej

1. Zaznaczamy obrazek, który chcemy zamienić na bitmapę (wszystkie jego elementy).

2. Wybieramy polecenie OBJECT/RASTERIZE i wprowadzamy odpowiednie parametry. Color Model - docelowy model koloru w zastosowaniach internetowych RGB.

Resolution, czyli rozdzielczość zależnie od potrzeb (dla Internetu Screen 72 ppi, dla druku 300 ppi).

Options/Anti-Alias pozwala wygładzić krawędzie obrazka

Create Masc automatycznie nałoży maskę na utworzony obiekt (pozbawi go prostokątnego tła - bitmapa zawsze jest prostokątem/kwadratem).

3. Po chwili możemy używać filtrów bitmapowych, np. Glowing Eadges lub innych.

Miękkie cienie w Illustratorze

W programach do tworzenia grafiki wektorowej nie ma możliwości zadania znanych z Photoshopa filtrów typu Gaussian Blur, Blur itp. Jak zatem poradzić sobie i dodać miękki cień do prostego obiektu w Illustratorze?

1. Tworzymy obiekt wyjściowy.

2. Kopiujemy jego zewnętrzny kształt (musi to być cały jednorodny obiekt - tu kwadrat) i wklejamy poniżej (komendy Copy i Paste in Back). Strzałkami na klawiaturze przesuwamy nieco w dowolnym kierunku i wprowadzamy dla nowego obiektu kolor czarny.

3. Kopiujemy nowy obiekt (ten czarny) i ponownie wklejamy pod spód (Copy/Paste in Back). Podobnie jak wcześniej strzałkami odsuwamy go w kierunku jak poprzednio. Odsuwamy jednak nieco dalej oraz później wprowadzamy dla obiektu kolor biały.

4. Zaznaczamy oba dodatkowe obiekty (biały i czarny) i wprowadzamy polecenie Object/Blends/Make otrzymując płynne przejście tonalne od czarnego do białego.

5. Cała praca jest gotowa. Komendy dotyczą programu Adobe Illustrator 8.0