Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW


Efekty dodatkowe

Program Illustrator daje nam możliwość wykorzystania filtrów typowych dla pracy z bitmapą. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku pracy nad zrastrowanym obiektem (bitmapą). Aby wykorzystać takie możliwości Illustratora, możemy w prosty sposób przekonwertować grafikę wektorową (z Illustratora) na bitmapę. Możemy wtedy bezpośrednio w Illustratorze używać dowolnych filtrów bitmapowych.

Rastrowanie grafiki wektorowej

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

1. Zaznaczamy obrazek, który chcemy zamienić na bitmapę (wszystkie jego elementy).

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

2. Wybieramy polecenie OBJECT/RASTERIZE i wprowadzamy odpowiednie parametry. Color Model - docelowy model koloru w zastosowaniach internetowych RGB.

Resolution, czyli rozdzielczość zależnie od potrzeb (dla Internetu Screen 72 ppi, dla druku 300 ppi).

Options/Anti-Alias pozwala wygładzić krawędzie obrazka

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

Create Masc automatycznie nałoży maskę na utworzony obiekt (pozbawi go prostokątnego tła - bitmapa zawsze jest prostokątem/kwadratem).

3. Po chwili możemy używać filtrów bitmapowych, np. Glowing Eadges lub innych.

Miękkie cienie w Illustratorze

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

W programach do tworzenia grafiki wektorowej nie ma możliwości zadania znanych z Photoshopa filtrów typu Gaussian Blur, Blur itp. Jak zatem poradzić sobie i dodać miękki cień do prostego obiektu w Illustratorze?

1. Tworzymy obiekt wyjściowy.

2. Kopiujemy jego zewnętrzny kształt (musi to być cały jednorodny obiekt - tu kwadrat) i wklejamy poniżej (komendy Copy i Paste in Back). Strzałkami na klawiaturze przesuwamy nieco w dowolnym kierunku i wprowadzamy dla nowego obiektu kolor czarny.

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

3. Kopiujemy nowy obiekt (ten czarny) i ponownie wklejamy pod spód (Copy/Paste in Back). Podobnie jak wcześniej strzałkami odsuwamy go w kierunku jak poprzednio. Odsuwamy jednak nieco dalej oraz później wprowadzamy dla obiektu kolor biały.

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW

4. Zaznaczamy oba dodatkowe obiekty (biały i czarny) i wprowadzamy polecenie Object/Blends/Make otrzymując płynne przejście tonalne od czarnego do białego.

5. Cała praca jest gotowa. Komendy dotyczą programu Adobe Illustrator 8.0

Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW
Illustrator 8.0 grafika na stronie WWW