Importowanie listy kontaktów do Google Mail

Masz wiele kontaktów w książce adresowej swojego programu pocztowego. Możesz je używać w skrzynce Gmail (Google Mail), pod warunkiem, że zgodzisz się powierzyć je operatorowi tego serwisu. Jak to zrobić?

Serwis Gmail potrafi importować dane z zewnętrznych książek adresowych. Warunkiem jest udostępnienie książki w odpowiednim formacie. Obecnie Gmail obsługuje tylko pliki CSV. Jest to prosty format, w którym dane z poszczególnych komórek są oddzielone od siebie przecinkami. Poniżej opisujemy, jak skonwertować swoją książkę adresową na format CSV.

Outlook Express - otwórz menu Plik | Eksportuj | Książka adresowa. Pojawi się okno z paroma formatami do wyboru. Zaznacz Plik tekstowy (w formacie CSV) i potwierdź przyciskiem Eksportuj. Wpisz dowolną nazwę pliku, np. adresy.csv. Zaznaczając pola wyboru przy żądanych polach, wybierz te, które mają znaleźć się w skonwertowanej książce adresowej.

Zobacz również:

  • Najlepsze bezpłatne usługi poczty elektronicznej w 2022 roku

Outlook - Tu sposób postępowania jest podobny. Kliknij menu Plik | Importuj lub eksportuj. Wybierz opcję Eksport do pliku i kliknij przycisk Dalej. W kolejnym oknie wybierz Wartości rozdzielane przecinkiem (Windows), w następnym zaś Kontakty. Wpisz dowolną nazwę pliku, i zastosuj się do dalszych wskazówek kreatora.

Thunderbird - Wskaż menu Narzędzia | Książka adresowa, a następnie menu Narzędzia | Eksportuj. W polu listy Zapisz jako typ zaznacz opcję Rozdzielany przecinkami, a w polu Nazwa pliku podaj dowolną nazwę. Potwierdź przyciskiem Zapisz.

Porządkowanie pliku - Utworzony w ten sposób plik CSV nie nadaje się jeszcze do zaimportowania w serwisie Gmail. Musisz dokonać drobnych poprawek. Najwygodniej zrobić to w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel bądź Open Office), ale od biedy wystarczy zwyczajny edytor tekstowy. Po wczytaniu pliku CSV usuń niepotrzebne kolumny i upewnij się, że wartości poszczególnych komórek nie zaczynają się ani nie kończą spacją. Jest to dość ważne, bo Outlook (Express) wstawia spacje na początku i końcu każdego pola.

Importowanie - Po sformatowaniu i ponownym zapisaniu książki adresowej w pliku CSV, przywołaj swoją skrzynkę adresową na portalu Gmail (http://mail.google.com). Kliknij kolejno odnośnik kontaktów, a na następnej stronie odnośnik importowania. Wybierz przygotowany uprzednio plik CSV zapisany na twardym dysku i wyślij go do serwera. Jeśli w trakcie importowania wystąpi jakiś błąd, jego przyczyna leży przeważnie w nieprawidłowym lub niekompatybilnym wierszu nagłówka. Wówczas pozmieniaj nazwy kolumn, nadając im powszechnie stosowane nazwy - np. Imię, Nazwisko, Numer telefonu. Serwis Gmail akceptuje wiele nazw. Książka adresowa nie powinna być jednak zbyt pokaźna. Maksymalna liczba kontaktów, którą można zaimportować, wynosi 3000.