Informacje o dokumencie (Word 97, 2000)

W dokumencie Worda mogą być zaszyte informacje o autorze, firmie, wersji dokumentu i wiele innych dodatkowych danych i komentarzy.

W dokumencie Worda mogą być zaszyte informacje o autorze, firmie, wersji dokumentu i wiele innych dodatkowych danych i komentarzy. Można nawet sprawić, by Word żądał podania takich informacji przy zapisywaniu pliku na dysk.

Aby obejrzeć lub zmodyfikować dodatkowe informacje o dokumencie, przejdź do Plik|Właściwości. Możesz tu nie tylko wpisać swoje dane i komentarze o wersji dokumentu, ale także - na karcie Statystyka - obejrzeć dokładną statystykę tekstu - znacznie bogatszą od tej dostępnej pod Narzędzia|Statystyka wyrazów. Jeśli chciałbyś, aby każdy dokument zawierał takie dodatkowe informacje - właściwości, przejdź do Narzędzia|Opcje na kartę Zapisywanie i zaznacz pole Żądanie podawania właściwości dokumentu. Kliknij OK.