Instalacja napędu taśmowego do archiwizacji

2. Podłączanie wewnętrznego napędu EIDE.

a

a

Niektóre napędy wymagają, aby przed montażem zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Zanim rozpoczniecie instalację zapoznajcie się dokładnie z instrukcją obsługi dołączoną do napędu.

Wyłączcie komputer i zdejmijcie pokrywę obudowy.

Przyjrzyjcie się sposobowi podłączania napędu. Nie używajcie wolnego gniazda pierwszego kontrolera, do którego podłączony jest twardy dysk, gdyż może to spowolnić jego działanie. Należy wykorzystać wolne gniazdo drugiego kontrolera (środkowe gniazdo na zdjęciu A).

b

b

Jeśli do drugiego kontrolera jest już podłączony CD-ROM ustawcie zworkę napędu w pozycji slave (zdjęcie B). W przeciwnym przypadku w pozycji master. Napęd należy zainstalować w wolnej wnęce (zdjęcie C).

Jeśli do gniazda drugiego kontrolera podłączono już jakieś urządzenie, należy dopiąć napęd do wolnego gniazda znajdującego się na kablu, który łączy je z kontrolerem. Jeśli nie, podłączcie napęd za pomocą kabla dostarczonego z napędem. W obu przypadkach upewnijcie się, że czerwony przewód jest podłączony do pinu nr 1 znajdującego się obok zasilania.

c

c

Podłączcie do napędu wolny przewód zasilający.

3. Włączcie komputer i zainstalujcie oprogramowanie dołączone do napędu taśmowego.

Procedury instalacyjne mogą się różnić w zależności od producenta i typu urządzenia. Postępujcie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli zamontowaliście napęd wewnętrzny EIDE, system Windows powinien wykryć nowy napęd i zainstalować odpowiednie oprogramowanie (możecie zostać poproszeni o włożenie do napędu CD-ROM dysku instalacyjnego Windows).

W przypadku napędów na port równoległy w czasie instalacji oprogramowania powinny zostać automatycznie zainstalowane odpowiednie sterowniki. Po zakończeniu pracy możecie zostać poproszeni o zrestartowanie komputera.

Backup.

Backup.

Jeśli program instalacyjny nie może odnaleźć napędu, wybierzcie opcję Start*Ustawienia*Panel Sterowania, dwukrotnie kliknijcie ikonę System, a następnie wybierzcie Menedżera Urządzeń. Jeśli obok nowego napędu pojawia się żółty wykrzyknik, należy zaznaczyć opcję Help z menu Start. Chcąc odnaleźć rozwiązanie swojego problemu, powinniście postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli napęd w dalszym ciągu nie funkcjonuje poprawnie, czas zadzwonić do pomocy technicznej.

Dysk instalacyjny Windows NT zawiera sterowniki dla większości napędów taśmowych. Jeśli na CD-ROM-ie nie ma odpowiedniego sterownika, nie przejmujcie się, poszukajcie go na stronie internetowej producenta. Gdy już skopiujecie sterownik, wybierzcie opcję Ustawienia z menu Start, następnie Panel Sterowania i dwukrotnie kliknijcie ikonę Napęd taśmowy. Dalej postępujcie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Recovery disc creation.

Recovery disc creation.

4. Za pomocą oprogramowania archiwizującego utwórzcie kopie awaryjne dysku.

Wykonujcie niezbędne modyfikacje archiwum wraz ze zmianami na twardym dysku - tylko wtedy archiwizacja ma sens.