Internet Explorer, Łącza i szara strefa

Internet Explorer 4 zawiera wiele pasków narzędzi. Jednym z rzadziej wykorzystywanych jest pasek Łącza...


Internet Explorer 4 zawiera wiele pasków narzędzi. Jednym z rzadziej wykorzystywanych jest pasek Łącza, który standardowo znajduje się po prawej stronie paska Adres. Jeżeli nie jest widoczny, możesz go uaktywnić, klikając prawym przyciskiem myszy dowolny szary obszar głównego menu (najlepiej na prawo od napisów - pojawi się menu podręczne, w którym trzeba zaznaczyć opcję Łącza).

Internet Explorer, Łącza i szara strefa

Możemy wzbogacić pasek Łącza o nowe elementy - wystarczy przeciągnąć skrót na stronę WWW, folder lub plik w odpowiednie miejsce.

Nawet jeżeli pasek Łącza jest widoczny, nie wygląda zbyt zachęcająco: kawałek napisu wciśnięty między pasek Adres a prawy brzeg okna przeglądarki. Można go powiększyć, przesuwając go w lewo (trzeba trafić w pionową belkę na lewo od napisu Łącza i, gdy kursor myszy zamieni się w dwukierunkową strzałkę, przesunąć pasek) - nie jest to jednak najwygodniejsza metoda. Prościej jest kliknąć dwukrotnie szary, neutralny obszar paska obok napisu Łącza. Pasek rozwinie się automatycznie. Ponowne dwukrotne kliknięcie tego obszaru spowoduje zwinięcie paska do poprzedniej postaci.

Nie jesteśmy ograniczeni do standardowej zawartości paska Łącza. Możemy łatwo dodać do niego nowe elementy: hiperłącza, skróty do folderów, plików, a nawet aplikacji. Wystarczy przeciągnąć wybrany element (hiperłącze z głównego okna przeglądarki, foldery i pliki z Pulpitu lub Eksploratora) i upuścić w wybranym miejscu paska między istniejącymi już tam pozycjami. Musimy uważać, aby podczas umieszczania elementu na pasku Łącza kursor myszy nie zawierał znaku przekreślonego kółka - oznacza to, że w tym miejscu dodanie elementu jest niemożliwe. Problem rozwiązuje zwykle niewielkie poruszenie myszą (tak aby na pasku pojawiła się pionowa belka, oznaczająca miejsce upuszczenia elementu).

Aby usunąć element paska Łącza, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać pozycję Usuń.

Jak wycisnąć więcej z Outlooka?

Internet Explorer, Łącza i szara strefa

Dodanie podfolderów do Skrzynki odbiorczej pomoże zaprowadzić porządek w otrzymywanych wiadomościach.

Oto kilka sztuczek ułatwiających życie z Outlook Expressem:

  • Aby błyskawicznie przejść do Skrzynki odbiorczej, użyj kombinacji [Ctrl+I].

  • Jeżeli otrzymujesz dużo listów dotyczących różnych spraw, możesz stworzyć dodatkowe foldery, które ułatwią utrzymanie porządku. Ustaw się na folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder (może to być np. Skrzynka odbiorcza). Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy folder z menu podręcznego. Pojawi się okno dialogowe, w którym podaj nazwę nowego folderu (np. Praca, Znajomi itp.) i kliknij OK.

  • Skoro mamy już dodatkowe foldery, możemy uporządkować otrzymane listy. Wybierz wiadomość z listy wiadomości i przesuń ją na lewą stronę okna Outlooka do listy folderów. Ustaw kursor na znaku + obok nazwy Skrzynka odbiorcza. Rozwinie się lista podfolderów (o ile je wcześniej utworzyłeś). Kliknij odpowiedni podfolder i zostaw tam wiadomość.

    Internet Explorer, Łącza i szara strefa
  • Najbardziej znanym sposobem dołączania załącznika, jest przejście w oknie Nowa wiadomość do WstawlPlik załącznika albo użycie przycisku. Istnieje też prostszy sposób. Wystarczy przeciągnąć ikonę pliku do okna Nowa wiadomość i upuścić ją w obszarze nowego listu.