Internet na spacerze


Psion 5 mx (EPOC)

Z poziomu menu głównego przechodzimy do opcji Control Panel>Modems i tworzymy nowy profil połączenia, nadając mu odpowiednią nazwę. W zakładce "Modem" określamy prędkość wymiany danych (115 200 b/s) i jego rodzaj (podczerwień). Przechodzimy do opcji "Zaawansowane", gdzie parametr "Flow control" ustawiamy na Software i deaktywujemy funkcję "Carier Detect". Typ modemu ustawiamy na "Mobile". W razie wystąpienia problemów z komunikacją zalecane jest zmniejszenie szybkości wymiany danych między palmtopem a telefonem.

Aby skonfigurować połączenie dial-up, musimy przejść do opcji Control Panel>Internet>New i wybrać "Standard settings". Na ekranie powinno pojawić się nowe okno, w którym wprowadzamy nazwę dostawcy, rodzaj połączenia (dial-up) oraz numer dostępowy do Internetu. Teraz można przystąpić do surfowania. W sekcji "Extras" systemu EPOC wybieramy opcję Web i w uruchomionej przeglądarce wpisujemy konkretny adres internetowy. Po naciśnięciu "OK", na ekranie pojawi się okno z wywołaniem połączenia korzystającego ze skonfigurowanego właśnie modemu.

Palm OS

Internet na spacerze

Konfiguracja transmisji danych

Możliwość dostępu do Internetu przez telefon komórkowy i łącze podczerwieni mają również posiadacze komputerów z system Palm OS. Połączenie można zdefiniować w ustawieniach systemu w menu Connections. Jako metodę komunikacji wybieramy IrCOMM to Modem, ustalając jego szybkość, np. na 57,6 Kb/s (menu Details/Speed). Opcję "Flow Ctl" ustawiamy na Auto, a "Int String" - ATZ. Teraz możemy przystąpić do skonfigurowania nowego połączenia w Network Menu. Wypełniamy pola: user, pass, connection type - ppp, query DNS - zostawiamy odznaczone, IP address - zaznaczone. Konieczne jest również podanie odpowiednich dla danego operatora adresów DNS.

Z wieloma telefonami komórkowymi bezproblemowo powinny współpracować urządzenia, działające pod kontrolą systemu Palm OS 3.5. W przypadku starszych systemów (np. Palm OS 3.1), niezbędna jest instalacja programu ircextend, udostępnianego za darmo na witrynie producenta. Użytkownicy preferujący połączenia kablowe mogą natomiast zaopatrzyć się w zestaw TDK Global Pulse. W jego skład wchodzą odpowiednie sterowniki dla systemów Palm OS 3.0-3.5 oraz kable połączeniowe do urządzeń Palm serii III i V.

Połączenia z wykorzystaniem technologii HSCSD są konfigurowane identycznie. Różnica polega jedynie na zainicjowaniu szybkiej transmisji przez odpowiednią komendę AT w menu Extra dial-string modem commands. Ustawienie transferu danych na poziomie 43,2 Kb/s może mieć np. postać: +CBST=81,0,1;+CHSN =6,0,0,0. lub AT+CBST=81. O szczegółowe informacje na temat komend AT inicjujących HSCSD najlepiej zwrócić się bezpośrednio do producenta telefonu komórkowego lub operatora (Plus GSM). Ustawienia te nie są bowiem uniwersalne dla różnych systemów operacyjnych i urządzeń.

GPRS i HSCSD w kieszeni

Dzięki wprowadzeniu pakietowej transmisji danych i technologii HSCSD, komputer naręczny, pominąwszy oczywiste ograniczenia handheldów, stał się pełnowartościowym narzędziem dostępu do Internetu. Prezentujemy przykładowe konfiguracje połączeń z użyciem GPRS i HSCSD dla poszczególnych systemów operacyjnych.

Palm OS +GPRS

Internet na spacerze

Karty PCMIA do notebooków

W menu Preferences/Connection wy-bieramy nowe połączenie. Jako Connection Method tym razem zaznaczamy IrCOMM to PC (nie IrCOMM to Modem). Prędkość połączenia ustawiamy na 38,4 lub 56,7 Kb/s. Opcję Flow Ctl należy ustawić na Off lub Automatic. Dalszy proces konfiguracji jest taki jak przy połączeniu komutowanym. Podajemy odpowiednie adresy DNS, Connection Type ustawiamy na PPP, natomiast IP Address zaznaczamy - Automatic. Istotne znaczenie będzie miała funkcja Script, gdyż zawiera ona pokaźną liczbę parametrów:

Send: atz

Send CR:

Send:

at+cgdcont=1,"IP","access-point-name","0.0.0.0",0,0

Send CR:

Send: atd*99# - (numer dostępowy do sieci GPRS - tutaj przykładowo do sieci Idea)

Send CR:

Przykładowo, dla sieci Era czwarta li-nijka skryptu wyglądałby następująco - (Send :at+cgdcont=1,"IP","erainternet","0.0.0.0",0,0). Połączenie inicjujemy tradycyjnie poprzez zbliżenie portów IrDA palmtopa i telefonu i włączenie funkcji Connect.

GPRS w Windows CE

Do pewnego etapu proces konfiguracji przebiega tradycyjnie (Start>Settings >Connections>New) wybieramy Generic IrDA modem i w menu Settings>Advanced>Connection Preferences podajemy numery serwerów DNS, a TCP/IP zaznaczamy opcje - Server Assigned IP address.

Jako numer dostępowy podajemy bramkę GPRS wybranego operatora (*99*0*1*1# - Plus; *99# - Idea; *99***1# - Era). W opcjach szczegółowych konfigurowanego połączenia (Extra dial-string modem commands) dokonujemy następującego wpisu: at+cgdcont =1,"IP","APN","0.0.0.0",0,0 - gdzie APN (Access Point Name) to nazwa bramki GPRS operatora, np. www.idea.pl. Windows CE akceptuje komendy "Extra dial-strings" jedynie o długości do 40 znaków. W przypadku długich APN można ewentualnie pominąć ostatni ciąg zer. Po zakończeniu konfigurowania inicjujemy połączenie (Connections >Connect).

Jak podłączyć - w skrócie

1. Telefon z wbudowanym modemem - bezpośrednie połączenie kablowe lub przez IrDA: instaluje się jedynie odpowiedni sterownik (np. Nokia 7110, 6210, 88xx, Siemens C/S 35, Ericsson SH 888, Sagem 735).

2. Telefon bez sprzętowego modemu - konieczna jest instalacja programowego emulatora modemu (np. z pakietu Nokia Cellular Data Suite). Wygodnym rozwiązaniem jest zakup gotowego zestawu do transmisji (kabel + oprogramowanie), np. popularny TDK Global Puls czy uniwersalny SoftGSM szwedzkiej firmy Micro Systematization (obsługuje 40 modeli telefonów, przeznaczony do WIN95/98/NT/2000/CE/MAC,

3. PCMCIA GSM + połączenie kablowe - odpowiednie sterowniki dostarcza producent karty,

4. Telefon w postaci karty PCMCIA - Nokia Phone Card 2.0.

5. Bluetooth - na rynku pojawiają się już pierwsze zestawy do notebooków, wykorzystujące ten standard, np. Nokia Connectivity Pack dla aparatów serii 6210. Zestaw składa się z karty PCMCIA do komputera przenośnego oraz specjalnej baterii do telefonu Nokia 6210, zawierające odbiornik i nadajnik radiowy standardu Bluetooth.