Jak dbać o dane - 10 zasad ochrony informacji


Żywotność danych – przestarzałe formaty plików

Dostęp do plików w zastrzeżonych formatach aplikacji takich jak dBase, Word lub Ami Pro jest możliwy, dopóki są dostępne odpowiednie interpretery. Problem zaostrza się, gdy do uruchamiania tych aplikacji jest wymagany przestarzały, 16-bitowy podsystem (np. maszyna wirtualna z DOS-em). Pod tym względem nie ma żadnych zastrzeżeń względem producentów oprogramowania i systemów operacyjnych takich jak Microsoft, bo zapewniają kompatybilność w dół, nie usuwając podsystemów i oferując konwertery. Mimo to każdemu zastrzeżonemu formatowi plików, który przestanie być rozwijany, i tak wybije kiedyś ostatnia godzina.

32-bitowe odmiany Windows (łącznie z wersją 8.1) są wyposażone w 16-bitowy podsystem, lecz nie ma go w 64-bitowych edycjach Windows. W ostatnich z wymienionych nie działają przestarzałe programy jak np. dBase lub 16-bitowe kompilatory. Jeśli nie masz do dyspozycji 32-bitowej wersji Windows, skorzystaj z aplikacji Wine lub PlayOnLinux w Linuksie. Większość leciwych aplikacji nie ma dużych wymagań i działa w środowisku Wine bez konieczności instalowania.

Jeżeli brakuje ci nawet aplikacji wymaganej do otworzenia danego pliku, poszukaj pomocy w witrynie Vetusware. Przed pobraniem programu trzeba się zarejestrować, podając adres e-mail.

Jak dbać o dane - 10 zasad ochrony informacji

Muzeum oprogramowania z opcją pobrania – operatorzy serwisu Vetusware zebrali w nim m.in. interpretery formatów plików, które już dawno temu wyszły z użycia.

Żywotność danych – utrata klucza do zaszyfrowanych zasobów

Szyfrowanie danych cieszy się coraz większą popularnością u użytkowników domowych. W końcu dane przechowywane w chmurze uchodzą za mniej lub bardziej publiczne. Choć skłonność użytkowników do szyfrowania danych zasługuje na pochwałę, ma pewną wadę. Ludzie są zapominalscy, a zabezpieczone tą metodą dokumenty stają się bezużyteczne, gdy klucz dostępu ulega utracie. Poza tym nie ma gwarancji, że używany obecnie program szyfrujący będzie nadal dostępny za kilka lat. Dane zaszyfrowane za pomocą EFS w Windows stają się nieczytelne po ponownym zainstalowaniu systemu lub zmianie hasła logowania. Aby uniknąć takich wpadek, trzeba bardzo rozważnie wykonywać wszystkie czynności związane z szyfrowaniem danych. Używaj do tego celu tylko wypróbowanego oprogramowania i przechowuj hasła (lub klucz wymagany do ich odtworzenia) w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj o odszyfrowaniu partycji przed zmianą systemu. Windows nie obsługuje systemów LUKS ani EncFS, zaś Linux Bitlockera ani EFS.

Prawa cyfrowe. Również dane audio i wideo zabezpieczone systemem DRM (Digital Rights Management) stwarzają problemy z trwałością danych. Po pierwsze system ten muszą obsługiwać zarówno odtwarzacze sprzętowe i software'owe. Po drugie kopiowanie treści bez informacji licencyjnych mija się z celem. A po trzecie nie ma pewności, że dostępny obecnie serwer licencyjny będzie jeszcze działał za 20 lat. Dlatego zaleca się unikać treści chronionych metodą DRM. Utwory audio można nagrać na płytę CD, a następnie przechwycić je i skonwertować do formatu takiego jak OGG lub MP3.