Jak defragmentować pliki systemowe? (Windows XP)

W trakcie sesji w systemie Windows plik wymiany i pliki rejestru są zablokowane, więc nie można ich defragmentować. Jak rozwiązać ten problem?

System Windows zainstalowany od pewnego czasu zapewne ma za sobą sporo operacji instalowania i odinstalowywania aplikacji. W trakcie instalowania dochodzi do zapisu danych w rejestrze. Wprawdzie w trakcie deinstalacji dane te zostaną usunięte, jednak pozostanie po nich puste miejsce. W ten sposób pliki rejestru nieustannie rozrastają się. Podobnie jest w wypadku pliku wymiany.

Korzystając z programu PageDrafrag, który wchodzi w skład bezpłatnego pakietu narzędzi Sysinternsals Suite (dostępny pod tym adresem internetowym), możesz zlecić systemowi zdefragmentowanie plików systemowych. Czynność ta zostanie przeprowadzona w trakcie kolejnego reastartu, zanim pliki te zostaną ponownie zablokowane.

Po uruchomieniu wspomnianego programu ujrzysz w górnej części okna listę plików, które zostaną zdefragmentowane. Oprócz ścieżki dostępu PageDefrag podaje dwie wartości liczbowe. Pierwsza określa liczbę klastrów zajmowanych przez dany plik, druga zaś liczbę nie przylegających do siebie fragmentów. Jeśli druga wartość w wypadku jednego z plików jest dwucyfrowa, powinieneś zaznaczyć opcję Defragment at next boot i potwierdzić przyciskiem OK. W ten sposób zainicjujesz defragmentowanie plików systemowych wraz z następnym uruchomieniem Windows.