Jak dokumentować czynności innych użytkowników za pomocą zrzutów ekranu (Windows XP / Vista / 7) - cz. 1

Będąc administratorem komputera, z którego korzysta cała rodzina, chciałbyś mieć kontrolę, jakie treści oglądają twoi podopieczni. Przecież nie każda witryna internetowa, nie każda gra i nie każdy film jest odpowiedni dla dzieci. Ale jak to zrobić?

Aby mieć kontrolę nad tym, co robią w systemie twoje pociechy, możesz zastosować ukryte narzędzie, które w regularnych odstępach czasu będzie sporządzało zrzut ekranu. W ten prosty sposób uzyskasz orientację nad czynnościami pozostałych użytkowników. A oto szczegółowa instrukcja.

Etap 1. Instalowanie i konfigurowanie programu do zrzucania ekranu. Pobierz narzędzie AutoScreenShot (dostępne pod tym adresem internetowym) i zainstaluj je. Przywołaj okno konfiguracyjne, klikając menu Start | Wszystkie programy | AutoScreenShot. Na ekranie pojawi się okno z możliwością wyboru języka. Kliknij przycisk English, aby włączyć angielski interfejs użytkownika. Możesz obrać dowolny odstęp czasu, w którym program będzie tworzyć zrzuty ekranu. Żądaną wartość w sekundach wpisz w polu Delay between two shot. Domyślny odstęp wynosi 120 sekund, a więc 2 minuty.

Tuż poniżej możesz ustawić maksymalną liczbę gromadzonych zrzutów ekranu. Gdy limit zostanie przekroczony, program będzie usuwać z dysku najstarsze pliki i zastępować je nowymi. Domyślnie narzędzie przechowuje 200 ostatnich zrzutów. Wpisz żądaną wartość w polu Keep only ... most recently pictures.

W dalszej kolejności podaj folder docelowy, do którego mają być zapisywane pliki obrazków. Ważne jest, abyś wybrał folder, do którego konto danego użytkownika (twojej pociechy) ma dostęp z prawem zapisu. Możesz wpisać ścieżkę folderu ręcznie w polu Directory, jednak wygodniej jest kliknąć przycisk ... i wskazać go w drzewie folderów.

Następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Control actual user (session). W końcu nie masz zamiaru kontrolować samego siebie. Na koniec zaznacz pola wyboru Delete duplicate (same file size) i Compress images, aby oszczędnie gospodarować miejscem na twardym dysku.

Etap 2. Dokonaj ustawień zaawansowanych. Przejdź do folderu, w którym zainstalowałeś AutoScreenShot i otwórz plik options.ini w edytorze tekstowym. Następnie zastąp tymczasowy ciąg znaków user_1 nazwą konta, w którym pracuje twoje dziecko. Jeśli chcesz nadzorować kilka kont, powtórz tę czynność w wierszach user_2 i user_3. Oprócz tego wpisz Yes za znakiem = każdego konta, które chcesz monitorować.

(ciąg dalszy w następnej poradzie dnia)