Jak edytować PDF-y w Wordzie 2013

Aby wprowadzić zmiany w gotowym dokumencie PDF, nie musisz nabywać drogiego oprogramowania Adobe Acrobat. Edytowanie plików tego typu jest możliwe także w Wordzie 2013. Poniżej opisujemy, jak to zrobić.


Podczas gdy wcześniejsze wersje Worda umożliwiały tylko zapisywanie dokumentów w formacie PDF, edycja 2013 pozwala je otwierać i modyfikować ich zawartość – bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Microsoft nadał tej funkcji nazwę PDF Reflow (Konwersja odwrotna plików PDF). Poniżej opisujemy jej działanie na przykładzie dokumentu PDF zawierającego tekst i ilustracje.

Jak edytować PDF-y w Wordzie 2013

Aby otworzyć dokument PDF, wystarczy wskazać żądany plik i potwierdzić przyciskiem.

Dokumenty PDF w Wordzie – otwieranie plików

Po uruchomieniu Worda 2013 wskaż menu Plik | Otwórz. W nowym oknie dialogowym przeskocz do folderu, który zawiera żądany dokument PDF. Zaznacz dany plik i kliknij przycisk Otwórz. Po prawej stronie pojawi się miniatura dokumentu. Gdy potwierdzisz przyciskiem Otwórz, ujrzysz następne okno. Komunikat ostrzeże cię, że wczytanie dokumentu dużych rozmiarów może zająć sporo czasu, a układ zawartości w Wordzie może odbiegać od oryginału zapisanego w formacie PDF. Przyczyną tego stanu rzeczy są różnice w sposobie zapisu elementów takich jak marginesy, kolumny, tabele, przełamania stron, przypisy końcowe, ramki, komentarze, historia zmian i określone opcje formatowania (chociażby efekty czcionki) między poszczególnymi programami – a więc Wordem i aplikacją, która posłużyła do utworzenia danego dokumentu PDF (np. InDesign, WordPerfect, Microsoft Publisher, Photoshop). Edytor musi więc skonwertować całą zawartość pliku, a czynność ta jest czasochłonna i obarczona pewnym marginesem błędu.

Jak edytować PDF-y w Wordzie 2013

Komunikat ostrzeże, że konwertowanie może potrwać dłuższą chwilę, a rezultaty mogą odbiegać od oryginału.

Microsoft informuje, że lepsze rezultaty daje przekształcanie i adaptowanie dokumentów składających się tylko z treści tekstowych. Gorzej wychodzi to na dokumentach zawierających wiele wykresów, elementów graficznych, znaczników, zakładek, przypisów końcowych i korekt. W wielu wypadkach dodatkowe bloki tekstu są wrzucane w sam środek innych akapitów lub trafiają na koniec dokumentu. Pamiętaj o ograniczonych możliwościach konwertowania i miej świadomość, że być może czeka cię konieczność wprowadzania wielu poprawek.

Niemniej jednak wiele atrybutów układu dokumentu jest zgodnych i można je bez problemu przenosić z plików PDF do Worda. Na ilustracji zamieszczamy kopię oryginalnego pliku PDF otworzonego w Wordzie.

Jak edytować PDF-y w Wordzie 2013

Przykładowy plik PDF otworzony w programie Adobe Acrobat.

Dokumenty PDF w Wordzie – edytowanie plików

Po otworzeniu dokumentu PDF możesz łatwo wstawiać nowe akapity, modyfikować treści tekstowe i usuwać niepotrzebne fragmenty. Edytor będzie samodzielnie formatował dokument podczas wprowadzania przez ciebie zmian. Ponadto możesz usuwać i zamieniać obrazki osadzone w dokumencie, a także zmieniać ich położenie. Funkcja korygowania przepływu tekstu automatycznie zmieni układ akapitu, otaczając ilustrację tekstem. W razie potrzeby możesz zmieniać takie atrybuty jak rozmiar strony, szerokość i wysokość marginesów, odstępy między wierszami, rodzaj i rozmiar czcionki, styl pisma (pochylone, pogrubione, podkreślone itp.) i wiele innych.

W zmodyfikowanej wersji naszego przykładowego dokumentu zmieniono czcionkę i jej rozmiar w tytule, podtytule, a także w pierwszym i ostatnim akapicie. Ponadto wstawiono akapit na żółtym tle i przesunięto ilustrację z prawego górnego w lewy dolny narożnik strony. Opisane czynności edytor wykonał bez błędów.

Jak edytować PDF-y w Wordzie 2013

Dokument zmodyfikowany za pomocą Worda.

Word 2013 zapewnia bardzo dobrą obsługę formatu PDF. Po kliknięciu ilustracji prawym przyciskiem myszy użytkownik ma do dyspozycji obszerne menu z funkcjami edycji grafiki. Wśród dostępnych poleceń są m.in. przycinanie, zmiana rozmiaru (skalowanie), formatowanie, przemieszczanie, opatrywanie podpisem, a także umieszczanie hiperłączy.

Udostępniając tak ogromny zestaw funkcji, Word 2013 może pełnić rolę aplikacji DTP – rzecz jasna, w ograniczonym zakresie. Przygotowany za jego pomocą dokument PDF użytkownik może wysłać bezpośrednio do drukarni. Zaletą plików PDF są ich stosunkowo niewielkie rozmiary. Dlatego dokumenty tego typu nadają się doskonale do wysyłania pocztą elektroniczną. Format jest obsługiwany przez wiele platform sprzętowych, więc daje się łatwo przenosić i drukować. Wszystkie elementy wymagane do utworzenia gotowego produktu są scalone w pojedynczym pliku.

Jak edytować PDF-y w Wordzie 2013

Edytor zapewnia różne opcje otaczania elementów graficznych tekstem.