Jak kasować wysłane wiadomości na WhatsApp, zanim zostaną przeczytane?

Wiadomości czasem wysyłane są w pośpiechu i często zdarza się, że napiszesz nie to, co chcesz. O ile w życiu wypowiedzianych słów cofnąć się nie da, o tyle we WhatsApp możesz skasować napisaną wiadomość, zanim zostanie przeczytana. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.


W 2018 roku WhatsApp dodał funkcję, jakiej domagało się wielu użytkowników - możliwość skasowania wiadomości nawet, gdy zostały już posłane. Oczywiście proces ten działa tylko do momentu, dopóki odbiorca nie przeczyta wiadomości - czasu cofnąć się nie da, prawda? Jeśli jednak wiadomość została posłana, a nie jest jeszcze odczytana, możesz ją skasować do siedmiu minut od momentu wysłania. W tym celu musisz:

  • Wejść do wiadomości
  • Nacisnąć i przytrzymać palec na wiadomości, którą chcesz skasować
  • Wybrać ikonkę kosza, a następnie "Skasuj dla wszystkich"

Po skasowaniu wiadomości otrzymasz potwierdzenie wykonania operacji.

Co należy wiedzieć o kasowaniu wiadomości na WhatsApp?

Funkcja kasowania posłanych wiadomości może w wielu sytuacjach "ratować życie" - nie tylko, gdy poślesz informację, której wysłania żałujesz, ale również w sytuacji, gdy omyłkowo poślesz ją innej osobie, niż było to w planach. Nie jest to jednak niewidzialne - odbiorca nie zobaczy skasowanej wiadomości, ale otrzyma powiadomienie, że taka była i została usunięta. A czy odbiorca odczytał wiadomość? To możesz sprawdzić w prosty sposób - pojawi się pod nią szare oznaczenie, gdy jest posłana, a dwa - gdy została dostarczona. Dwa niebieskie "ptaszki" to z kolei powiadomienie, że wiadomość została odczytana.

WhatsApp przechowuje wysłane informacje przez dokładnie 13 godzin, 8 minut i 6 sekund. Skasowanie wiadomości powinno mieć efekt natychmiastowy, a przez ten okres będzie tylko zachowana informacja o tym, że została skasowana.

Jak skasować wysłaną wiadomość WhatsApp po upływie siedmiu minut?

Jak wspomniano wcześniej, skasowanie wysłanej wiadomości jest możliwe do siedmiu minut od momentu wysłania (a ściślej - do siedmiu minut i trzech sekund). A co robić, gdy ten czas upłynął, wiadomość nie została odczytana, a Ty chcesz ją skasować? Jest na to pewna metoda:

  • wyłącz Wi-fi i mobilny transfer danych
  • wejdź w ustawienia WhatsApp
  • przejdź do ustawiania daty i czasu
  • zmień czas na dowolny przed wysłaniem wiadomości do skasowania
  • otwórz WhatsApp, znajdź wiadomość i skasuj ją w normalny sposób (tak, jak opisano to na początku tego tekstu)
  • włącz Wi-fi oraz transfer danych i przywróć czas do aktualnego
  • wiadomość powinna zostać skasowana z serwerów WhatsApp