Jak korzystać z metody "przeciągnij i upuść"? - cz. 1

System Windows dopuszcza tak wiele wariantów przeciągania elementów za pomocą myszy, że użytkownicy nie zawsze osiągają oczekiwany efekt. Poniższe akapity opisują pokrótce najbardziej popularne zastosowania metody "przeciągnij i upuść".

Okna Eksploratora. Przeciągając elementy w obrębie tej samej partycji, przeniesiesz je z jednego folderu do innego. Przeciągając je z jednego nośnika danych na inny, utworzysz ich kopię (oryginał nie zostanie usunięty, jak w powyższej sytuacji). Jednoczesne naciśnięcie klawisza [Shift] wymusi przeniesienie elementów, zaś naciśnięcie klawisza [Ctrl] wymusi ich skopiowanie. Jeśli chcemy być pewni, jaki efekt uzyskamy, przeciągajmy elementy z naciśnięciem prawego przycisku myszy. Wówczas system wyświetli menu podręczne, z którego wybierzemy właściwą operację (skopiowanie, przeniesienie lub utworzenie skrótu).

Pasek zadań. Gdy miejscem docelowym przeciągania jest menu Start lub pasek szybkiego uruchamiania, Eksplorator tworzy w nim skrót do przeciąganego elementu. Oprócz tego pasek zadań oferuje bardzo przydatną sztuczkę. Gdy chcemy wyekspediować określony element (plik lub wycinek tekstu) do okna lub ikony skrótu, która jest obecnie zasłonięta, najpierw przeciągamy kursor myszy nad pasek zadań. Uwaga - nie puszczamy przycisku myszy! Wszystkie okna zostaną zminimalizowane automatycznie. Teraz możemy przeciągnąć kursor myszy na żądane miejsce lub ikonę znajdującą się na pulpicie.

Pulpit. Zasadniczo pulpit to folder Eksploratora jak każdy inny i zachowuje się jak takowy. Istnieje jednak pewien wyjątek. Chcąc mieć ciągle błyskawiczny dostęp do jednego z folderów (także do zawartości pulpitu), przeciągamy go do jednej z krawędzi ekranu i zwalniamy przycisk myszy. System automatycznie utworzy nowy pasek narzędzi. Gdy przestanie nam być potrzebny, klikamy go prawym przyciskiem myszy i wskazujemy polecenie Zamknij pasek narzędzi.