Jak korzystać z wbudowanych narzędzi do monitorowania wydajności Windows 7

Regularne monitorowanie wydajności podzespołów komputera oraz działających w systemie procesów może ułatwić diagnostykę i przyspieszyć wykrycie przyczyn awarii. Wbudowany w Windows 7 Monitor zasobów pozwala weryfikować szybkość pracy procesora, dysku czy pamięci, oceniać wpływ na pracę komputera poszczególnych procesów i sprawdzać ich wzajemne powiązania


Monitor wydajności systemu to narzędzie, które pozwala sprawdzić, jak pracują sobie poszczególne podzespoły komputera, weryfikuje wydajność i szybkość procesora, pamięci, twardego dysku i połączenia sieciowego. Mimo, że Windows 7 pracuje efektywniej niż Vista, to nadal zdarza mu się zawiesić bądź zablokować i użytkownik musi czekać na jego reakcję. Za pomocą wbudowanego w system narzędzia możesz ocenić, który element stanowi tak zwane wąskie gardło i powoduje opóźnienia. Szybko odszukasz i zweryfikujesz także sprawiające najwięcej kłopotu procesy.

1. Testy wydajności podzespołów

Rozwiń menu startowe, wpisz polecenie resmon i wciśnij klawisz [ENTER]. Na ekranie pojawi się okno monitora Monitora zasobów. Przypomina ono nieco Menadżera zadań, ale ma znacznie większe możliwości. Pozwala na przykład sprawdzić wpływ poszczególnych procesów czy usług na wydajność procesora, pokazuje, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku. Wybór urządzeń odbywa się po kliknięciu odpowiedniej karty. Centralna część okna zawiera raporty i podsumowania, pasek po prawej stronie wyświetlone są różne rodzaje wykresów. Ich możliwości konfiguracyjne są jednak mizerne. W praktyce dostępna jest jedynie zmiana wielkości wyświetlania.

Monitor zasobów – powiązania miedzy uruchomionymi procesami

Monitor zasobów – powiązania miedzy uruchomionymi procesami

2. Wymagające procesy i biblioteki

Jeżeli zaznaczysz na karcie Procesor CPU, w grupie Procesy dowolny proces i rozwiniesz grupę Dojścia skojarzone sprawdzisz odwołania do procesu. Grupa Moduły skojarzone pokaże ci, jakie biblioteki związane są z danym procesem. Dodatkowym kolorem wyróżnione jest na wykresie obciążenie, jakie generuje wybrany proces. Zaznaczenie procesu (bądź ich grupy) powoduje również przefiltrowanie list na pozostałych kartach Monitora i pozwala ocenić, jaki wpływ mają one na pracę dysku, zajętość pamięci bądź obciążenie sieci.

3. Sprawdzanie powiązań procesów

Jeżeli jakiś proces zawiesza się, możesz spróbować zlokalizować tego przyczynę. Często bowiem to nie proces jest winien, ale inne, na których rezultaty działań on czeka. Kliknij na karcie Procesor CPU prawym przyciskiem proces, który sprawia kłopoty i z menu kontekstowego wybierz polecenie Analizuj łańcuch oczekiwania. W nowym oknie zobaczysz drzewo procesów, które wpływają na jego działanie.