Jak odblokować konto administratora (Windows Vista)

Chcąc uaktywnić kontrolę rodzicielską w systemie Windows Vista, bawiłeś się kontami użytkowników. Wskutek tego straciłeś dostęp do konta z uprawnieniami administratora, więc nie możesz cofnąć restrykcji. Jak sobie poradzić z tym problemem?

Środowisko Windows jest wyposażone w wewnętrzne konto administratora, które okazuje się bardzo pomocne w takich wypadkach. Kłopot w tym, że nie jest wyświetlane na ekranie logowania. Możesz jednak to zmienić. Zaloguj się w systemie jako użytkownik o ograniczonych uprawnieniach. Następnie wskaż menu Start | Wszystkie programy. Kolejnym kliknięciem myszy rozwiń gałąź Akcesoria. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wskaż Uruchom jako administrator. System poprosi cię o podanie hasła - wpisz je lub potwierdź klawiszem [Enter], jeśli nie definiowałeś hasła tego konta. Na ekranie pojawi się okno wiersza poleceń. Wpisz polecenie:

net user administrator /active:yes

Gdy wylogujesz się z bieżącego konta, pojawi się ekran powitalny Windows z kontem administratora. Zaloguj się w nim, a następnie przywołaj aplet kont użytkowników w Panelu sterowania. Z jego poziomu podejrzysz obecną konfigurację kont i pozmieniasz ich konfigurację, aby przywrócić poprzedni, zadowalający cię stan. Chcąc cofnąć ograniczenie czasu logowania, wpisz w wierszu poleceń net user <login> /times:all, zastępując zmienną <login> nazwą żądanego konta. Gdy zechcesz ukryć wewnętrzne konto administratora z ekranu powitalnego, wprowadź powyższe polecenie, umieszczając na końcu argument /active:no.