Jak opróżnić zabezpieczoną pamięć USB i sformatować zabezpieczoną kartę SD

Niekiedy Windows odmawia zapisu na kieszonkowej pamięci USB lub karcie pamięci. Poniżej opisujemy, jak rozwiązać ten problem.


Niektóre karty pamięci i pendrive’y są wyposażone mechaniczne zabezpieczenie przed zapisem. Gdy jest włączone, chroni pliki zgromadzone na nośniku przed usunięciem. Nie można ponadto umieścić na nośniku nowych plików. Mechanizm uchroni cię przed omyłkowym sformatowaniem karty lub pendrive’a.

Jednak zdarza się, że nośnik nie daje się sformatować, a system informuje, że jest zabezpieczony przed zapisem, choć karta lub pendrive wcale nie są wyposażone w stosowny przełącznik (bądź zabezpieczenie jest wyłączone). Wówczas możesz do woli odczytywać dane przechowywane na nośniku, lecz nie uda ci się ich w żaden sposób usunąć. Niekiedy system zdaje się kasować je bez problemu, lecz dziwnym trafem dane nie znikają.

Zobacz również:

 • Super oferta x-kom: laptopy i akcesoria do 700 zł taniej
 • Promocja! Akcesoria komputerowe i inne w RTV Euro AGD

Poniżej przedstawiamy dwa sposoby, które powinny pomóc ci w odblokowaniu nośnika i sformatowaniu go. Miej jednak na uwadze, że być może nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. W wypadku uszkodzonych nośników wszelkie próby formatowania mogą okazać się bezskuteczne. Wówczas pozostaje tylko nabyć nowy nośnik i skopiować nań wszystkie zasoby.

Zabezpieczony nośnik – odblokowywanie poprzez Rejestr

Przywołaj Edytor rejestru - w wyszukiwarce systemowej wpisz "reg" i wybierz go z proponowanych. Przejdź do klucza:

 • KomputerHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies

Jeśli w obrębie klucza „Control” nie ma podklucza o tej nazwie, musisz go stworzyć - kliknij w lewym panelu na prawym przycisku myszki i wybierz opcję Nowy | Klucz. Upewnij się, że nazwa została wpisana poprawnie!

Następnie kliknij na istniejący lub utworzony klucz prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. Nadaj nowej wartości nazwę „WriteProtect” i przypisz jej cyfrę 0 w polu Dane wartości. Potwierdź przyciskiem OK, zamknij Edytor rejestru i zrestartuj system.

Zanim system uruchomi się ponownie, odłącz pendrive, a potem, po uruchomieniu, podepnij go z powrotem.

Jak opróżnić zabezpieczoną pamięć USB i sformatować zabezpieczoną kartę SD

Foto: H Tur/PC world

Jeśli opisana metoda okaże się bezskuteczna, wypróbuj poniższą poradę.

Zabezpieczony nośnik – usuwanie blokady programem Diskpart

Podłącz pendrive do gniazda USB, po czym przywołaj konsolę tekstową. Wpisz w tym celu cmd.exe w polu wyszukiwania menu Start, kliknij znaleziony wpis prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Uruchom jako administrator. Uprawnienia administratora pozwolą ci uniknąć komunikatu Odmowa dostępu.

Następnie wprowadź kolejno poniższe polecenia, potwierdzając każde klawiszem [Enter].

 • diskpart
 • list disk
 • select disk x („x” oznacza numer napędu przydzielony kieszonkowej pamięci USB – ustalisz ten numer na podstawie pojemności nośników figurujących na liście)
 • attributes disk clear readonly
 • clean
 • create partition primary
 • format fs=fat32 (możesz zastosować opcję ntfs zamiast fat32, jeśli zamierzasz korzystać z nośnika tylko w komputerach z systemem Windows)
 • exit
Jak opróżnić zabezpieczoną pamięć USB i sformatować zabezpieczoną kartę SD

Aby sformatować zablokowany nośnik, wystarczy wpisać kilka poleceń w konsoli tekstowej. Upewnij się jednak, że formatujesz właściwy dysk.

Zabezpieczony nośnik – zmiana litery

Ten prosty sposób może okazać się skutecznym sposobem na to, aby zapisywać dane na kartach pamięci oraz pendrive'ach. Otwórz Panel Sterowania (możesz do tego posłużyć się systemową wyszukiwarką), a następnie przejdź do działów System i zabezpieczenia. Tam wybierz Narzędzia administracyjne i opcję Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego.

Jak opróżnić zabezpieczoną pamięć USB i sformatować zabezpieczoną kartę SD

Foto: H Tur/PC world

Zobaczysz okno wyświetlające wszystkie dyski i partycje. Wybierz oczywiście pendrive lub kartę pamięci, a następnie kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Zmień literę dysku. Wprowadź inną, niż obecna o potwierdź zmiany. Odepnij na chwilę pendrive lub kartę pamięci, a potem podepnij z powrotem i spróbuj zapisać dane na tym nośniku.