Jak opróżnić zabezpieczoną pamięć USB i sformatować zabezpieczoną kartę SD

Niekiedy Windows odmawia zapisu na kieszonkowej pamięci USB lub karcie pamięci. Poniżej opisujemy, jak rozwiązać ten problem.


Niektóre karty pamięci i pendrive’y są wyposażone mechaniczne zabezpieczenie przed zapisem. Gdy jest włączone, chroni pliki zgromadzone na nośniku przed usunięciem. Nie można ponadto umieścić na nośniku nowych plików. Mechanizm uchroni cię przed omyłkowym sformatowaniem karty lub pendrive’a.

Jednak zdarza się, że nośnik nie daje się sformatować, a system informuje, że jest zabezpieczony przed zapisem, choć karta lub pendrive wcale nie są wyposażone w stosowny przełącznik (bądź zabezpieczenie jest wyłączone). Wówczas możesz do woli odczytywać dane przechowywane na nośniku, lecz nie uda ci się ich w żaden sposób usunąć. Niekiedy system zdaje się kasować je bez problemu, lecz dziwnym trafem dane nie znikają.

Za blokadę nośnika odpowiada podklucz „StorageDevicePolicies” w Rejestrze.

Za blokadę nośnika odpowiada podklucz „StorageDevicePolicies” w Rejestrze.

Poniżej przedstawiamy dwa sposoby, które powinny pomóc ci w odblokowaniu nośnika i sformatowaniu go. Miej jednak na uwadze, że być może nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. W wypadku uszkodzonych nośników wszelkie próby formatowania mogą okazać się bezskuteczne. Wówczas pozostaje tylko nabyć nowy nośnik i skopiować nań wszystkie zasoby. Poszczególne czynności demonstrujemy na przykładzie Windows 7, lecz podobnie wykonuje się je w Windows 8.

Jeśli w twoim Rejestrze nie ma takiego klucza, możesz go utworzyć.

Jeśli w twoim Rejestrze nie ma takiego klucza, możesz go utworzyć.

Zabezpieczony nośnik – odblokowywanie poprzez Rejestr

Przywołaj Edytor rejestru. Wystarczy nacisnąć klawisze [Windows R], wpisać regedit i potwierdzić klawiszem [Enter]. Przeskocz do klucza „Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies” w drzewie po lewej stronie. Kliknij dwukrotnie wartość „WriteProtect” w prawym panelu okna. Zmień cyfrę 1 w polu Dane wartości na 0. Zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie Windows. Teraz ponownie wsuń pendrive do portu USB. Teraz możesz sformatować go w zwyczajny sposób, a więc klikając jego ikonę prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora i wskazując polecenie Formatuj.

Najlepsze gotowe zestawy komputerowe lipiec 2018

Do 1000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Do 2000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Do 3000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Do 4000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Więcej gotowych zestawów znajdziesz w artykule: Komputer do gier. 5 konfiguracji od 3000 do 8000 zł

Jeśli w obrębie klucza „Control” nie ma podklucza „StorageDevicePolicies”, załóż go, klikając prawym przyciskiem myszy i wskazując polecenie Nowy | Klucz. Upewnij się, że poprawnie wpisałeś nazwę. Następnie kliknij utworzony klucz prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. Nadaj nowej wartości nazwę „WriteProtect” i przypisz jej cyfrę 0 w polu Dane wartości. Potwierdź przyciskiem OK, zamknij Edytor rejestru i zrestartuj system.

Jeśli opisana metoda okaże się bezskuteczna, wypróbuj poniższą poradę.

Aby sformatować zablokowany nośnik, wystarczy wpisać kilka poleceń w konsoli tekstowej. Upewnij się jednak, że formatujesz właściwy dysk.

Aby sformatować zablokowany nośnik, wystarczy wpisać kilka poleceń w konsoli tekstowej. Upewnij się jednak, że formatujesz właściwy dysk.

Zabezpieczony nośnik – usuwanie blokady programem Diskpart

Podłącz pendrive do gniazda USB, po czym przywołaj konsolę tekstową. Wpisz w tym celu cmd.exe w polu wyszukiwania menu Start, kliknij znaleziony wpis prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Uruchom jako administrator. Uprawnienia administratora pozwolą ci uniknąć komunikatu Odmowa dostępu.

Następnie wprowadź kolejno poniższe polecenia, potwierdzając każde klawiszem [Enter].

diskpart

list disk

select disk x („x” oznacza numer napędu przydzielony kieszonkowej pamięci USB – ustalisz ten numer na podstawie pojemności nośników figurujących na liście)

attributes disk clear readonly

clean

create partition primary

format fs=fat32 (możesz zastosować opcję ntfs zamiast fat32, jeśli zamierzasz korzystać z nośnika tylko w komputerach z systemem Windows)

exit

Najlepsze gotowe zestawy komputerowe lipiec 2018

Do 1000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Do 2000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Do 3000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Do 4000zł: sprawdź gotowe zestawy w RTV EURO AGD

Więcej gotowych zestawów znajdziesz w artykule: Komputer do gier. 5 konfiguracji od 3000 do 8000 zł