Jak optymalnie skonfigurować twardy dysk?


Defragmentacja danych

Jak optymalnie skonfigurować twardy dysk?

Auslogics Disk Defrag to darmowy ale polecany przez wielu użytkowników defragmentator

Bezawaryjną pracę dysku przedłuża defragmentacja danych. Ułatwia ona i przyspiesza dostęp do plików, zmniejsza zużycie mechaniki HDD i prawdopodobieństwo awarii. Defragmentację partycji systemowej należy wykonywać mniej więcej raz na dwa tygodnie, pozostałych raz na miesiąc.

Do przeprowadzenia defragmentacji warto użyć aplikacji, która zbada zawartość partycji i w razie potrzeby wykona szybką defragmentację. W realizacji tego zadania sprawdza się bezpłatny Auslogics Disk Defrag.

Dodatkowo warto korzystać z programu PageDefrag. Porządkuje on pliki systemowe i plik wymiany przed startem systemu.

Pobierz: Auslogics Disk Defrag

Jak optymalnie skonfigurować twardy dysk?

(rys. 7) Parametry do uruchomienia programu Contig

Często nie trzeba skanować całej partycji. Wystarczy pojedyncze, najczęściej używane foldery. Służy do tego celu bezpłatna aplikacja Contig.

1. Aby z niej skorzystać umieść plik contig.exe w folderze C:\Windows\System32. i przejdź do katalogu %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo

2. Utwórz skrót, do skopiowanego pliku i dodaj do niego parametry: Contig.exe -s *.* -v (rys. 7).

Jak optymalnie skonfigurować twardy dysk?

(rys. 8) Defragmentację pojedynczych folderów można uruchamiać z systemowego menu kontekstowego

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na folder, w menu kontekstowym dostępne będzie polecenie defragmentacji (rys. 8).

Pobierz: PageDefrag

Pobierz: Contig