Jak poradzić sobie z hasłami

Wszyscy wiemy, że powinniśmy dbać o nasze dane osobowe i nie udostępniać ich w Sieci, a przynajmniej robić to w bardzo ograniczonym zakresie. Z drugiej jednak strony wiele serwisów internetowych oferuje swoje najciekawsze usługi tylko wtedy, gdy podamy kilka informacji o sobie, np. płeć, wiek lub zawód. Równie często wybieramy nazwę użytkownika i hasło, aby otrzymać dostęp do pewnych danych czy usług. Starzy sieciowi wyjadacze radzą, by nie używać tych samych nazw i haseł wiele razy. Ale jak to wszystko zapamiętać?


Wszyscy wiemy, że powinniśmy dbać o nasze dane osobowe i nie udostępniać ich w Sieci, a przynajmniej robić to w bardzo ograniczonym zakresie. Z drugiej jednak strony wiele serwisów internetowych oferuje swoje najciekawsze usługi tylko wtedy, gdy podamy kilka informacji o sobie, np. płeć, wiek lub zawód. Równie często wybieramy nazwę użytkownika i hasło, aby otrzymać dostęp do pewnych danych czy usług. Starzy sieciowi wyjadacze radzą, by nie używać tych samych nazw i haseł wiele razy. Ale jak to wszystko zapamiętać?

Jak poradzić sobie z hasłami

Intensywne przeszukiwanie sieci

Jeżeli używasz Netscape'a Navigatora (lub polskojęzycznej Sylaby), możesz przechowywać dane w polu opisu wybranej pozycji w Zakładkach (Bookmarks). Najpierw dodaj stronę WWW do Zakładek (Zakładki -->Dodaj zakładkę). Teraz wybierz Zakładki -->Edytuj zakładki, kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, którą chcesz edytować i wybierz Właściwości zakładek. W polu Opis wpisz nazwę użytkownika i hasło odnoszące się do tej strony. Jeżeli bardzo dbasz o bezpieczeństwo, nie wpisuj pełnego hasła, a tylko krótką podpowiedź, abyś bez problemu przypomniał sobie właściwy ciąg znaków.

Zakładki

Kliknij Zakładki -->Edytuj zakładki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, którą chcesz edytować. Wybierz Właściwości zakładek. Kliknij wewnątrz pola Adres (URL). Użyj klawisza End, aby przejść na koniec adresu.

Jeżeli adres jest prosty (tzn. kończy się com, org, pl, html lub w inny typowy sposób), dodaj na końcu znak zapytania, a następnie wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło (lub jakąś podpowiedź). Znak zapytania informuje przeglądarkę, że należy zignorować wszystko, co się po nim znajduje – podpowiedź będzie jednak wyświetlana na pasku adresu podczas każdych odwiedzin danej strony WWW. Jeżeli Twoją nazwą jest, powiedzmy, „Piotrek”, a hasłem „stonoga”, zmodyfikowana linia adresu może wyglądać tak: www.3dgraphics.com?Piotrek 100noga.

Jeżeli adres wygląda na złożone zapytanie (zawiera odniesienia do cgi-bin lub inne dziwne ciągi znaków), zamiast pytajnika użyj znaku &.

Jak poradzić sobie z hasłami

Możesz przechowywać nazwę i hasło w opisie zakładki w Sylabie lub Navigatorze.

Internet Explorer

Wybierz Ulubione -->Organizuj Ulubione, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, który chcesz edytować i wybierz Właściwości. Kliknij teraz wewnątrz pola Docelowy adres URL i wciśnij End, aby ustawić się na końcu linii. Możesz teraz skorzystać ze wskazówek zawartych w poprzednim punkcie i użyć znaku ? lub &. Pamiętaj, że niektóre proste adresy mogą być „podstępne” i w rzeczywistości wskazywać na zapytania, np. mail.yahoo.com. Najlepiej wypróbować działanie zmodyfikowanego skrótu, dodając najpierw po ? lub & tekst bez znaczenia. Jeżeli wszystko jest w porządku, można wstawić nazwę i hasło.

IE 5 zrobi to za nas

Najnowsza piąta wersja Internet Explorera (znajdziesz ją na dysku dołączonym do PC World 7-8/99) oferuje narzędzie do automatycznego zapamiętywania nazw i haseł, które podajemy na stronach WWW. Są one przechowywane w zaszyfrowanej postaci na twardym dysku. Wystarczy dwukrotnie kliknąć pole do wpisania nazwy, a pojawi się rozwijana lista wszystkich nazw, których używaliśmy. Po wybraniu nazwy hasło będzie wpisane automatycznie.

Problem z listami dyskusyjnymi

Czy listy, które wysyłasz do serwera list dyskusyjnych powracają z informacją o błędzie? Niektóre serwery list dyskusyjnych nie tolerują listów zawierających cokolwiek poza poleceniami (np. subscribe lub unsubscribe). Problemem może być nawet Twój podpis dodawany na końcu listu. Usuń go przed wysłaniem listu do listy dyskusyjnej. Jeżeli podpis dodawany jest automatycznie, wyłącz chwilowo tę opcję.

Pamiętaj także, że na wielu listach dyskusyjnych obowiązuje zakaz wysyłania listów w HTML – dopuszczalny jest tylko czysty tekst.