Jak przywrócić pasek narzędziowy Adres? (Windows XP SP3)

W Windows XP wprowadzono praktyczny pasek narzędziowy $Adres$ na pasku zadań. Jest dostępny we wszystkich edycjach środowiska XP nawet po zainstalowaniu dodatku SP1 lub SP2, a także w Viście i Windows 7. Za pomocą tego pola można nie tylko przywoływać witryny internetowe, lecz również aplikacje. Na przykład wystarczy wpisać polecenie calc, aby uruchomić systemowy kalkulator. Niestety, brakuje go w Windows XP z zainstalowanym dodatkiem SP3. Gdy klikniesz pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wskażesz polecenie $Paski narzędzi$, nie znajdziesz paska adresu. Jak rozwiązać ten problem?

Za pomocą prostej sztuczki możesz odzyskać pasek adresu. Wprawdzie nie zostanie umieszczony na pasku zadań, lecz w innym miejscu obszaru roboczego Windows. A oto opis poszczególnych czynności.

Etap 1. Przeciągnij ikonę dowolnego folderu, np. Mój komputer, do górnej krawędzi obszaru roboczego. W wyniku tej operacji zostanie utworzony nowy pasek narzędzi.

Etap 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolny skrawek nowego paska i wskaż polecenie Paski narzędzi. Teraz znajdziesz w tym menu podręcznym brakujące polecenie Adres. Kliknij je.

Etap 3. Rozciągnij pole adresu na żądaną szerokość. Jeśli pozostałe elementy paska nie są ci potrzebne, kliknij pionowy uchwyt po lewej stronie napisu Mój komputer i przesuń go w dół. Treść folderu pojawi się na pulpicie w postaci oddzielnego okna. Możesz je zamknąć, klikając ikonę krzyżyka w prawym górnym narożniku.

Etap 4. Na ekranie pozostanie pasek Adres zajmujący całą szerokość pulpitu. W razie potrzeby możesz ustawić go tak, aby był widoczny tylko wtedy, gdy przesuniesz kursor myszy w pobliże górnej krawędzi ekranu. Jeśli nowy pasek przestanie ci być potrzebny, pozbędziesz się go w taki sam sposób jak elementy folderu Mój komputer (patrz Etap 3).

Informacje dodatkowe. Pole tekstowe Adres na pasku zadań działa podobnie do pola w oknie Uruchamianie. Ma jednak tę zaletę, że jest nieustannie w polu widzenia użytkownika, podczas gdy okno Uruchamianie trzeba przywoływać, klikając menu Start | Uruchom lub naciskając klawisze [Windows R]. Wbrew nazwie pole Adres nie przesyła tylko adresów URL do przeglądarki internetowej, lecz pozwala uruchamiać aplikacje i otwierać foldery w oknie Eksploratora po podaniu ich pełnej ścieżki. W odróżnieniu od okna Uruchamianie możesz pominąć wpisywanie rozszerzenia pliku tylko w wypadku klasycznych plików wykonywalnych (.exe, .com i .bat).


Zobacz również