Jak uatrakcyjnić prezentacje w PowerPoint 2007 i 2000-2003 - 16 mistrzowskich sztuczek


11. Podkład muzyczny - PowerPoint 2007

Aby dodać muzyczne tła do prezentacji w PowerPoint 2007, przejdź do pierwszego slajdu, przywołaj kartę Wstawianie i kliknij przycisk Dźwięk | Dźwięk z pliku w prawej części wstążki. Kliknij przycisk Automatycznie. Teraz przeskocz na kartę Opcje pod napisem Narzędzia dźwięku. Za pomocą przycisku Głośność pokazu slajdów możesz z grubsza ustawić poziom głośności. Płynna regulacja jest możliwa, gdy klikniesz niewielką ikonę Edytuj obiekt dźwiękowy w prawym dolnym narożniku sekcji Opcje dźwięku i klikniesz przycisk z głośnikiem.

Ikona głośnika nie powinna być widoczna na slajdzie. Schowaj ją, zaznaczając pole wyboru Ukryj podczas pokazu. Jeśli chcesz, aby utwór nie został odtworzony jednokrotnie, lecz trwał do końca pokazu, zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

12. Przejścia między slajdami - PowerPoint 2000-2003

Jeśli nie chcesz za każdym razem naciskać przycisku, aby dostać się do kolejnego slajdu, lecz mają pojawiać się automatycznie w określonych odstępach czasu, kliknij menu Pokaz | Przejście slajdu. Usuń zaznaczenie pola wyboru Po kliknięciu myszą w rubryce Przejdź dalej i zaznacz pole wyboru Automatycznie po. Ustaw liczbę sekund w polu tuż poniżej. Potwierdź przyciskiem Zastosuj do wszystkich.

13. Przejścia między slajdami - PowerPoint 2007

Aby ustawić przejścia między slajdami w PowerPoint 2007, przeskocz na kartę Animacje. Stosowne opcje znajdziesz w prawej części wstążki. Usuń zaznaczenie pola wyboru Przy kliknięciu myszą, za to zaznacz pole wyboru Automatycznie po i ustaw czas w sekundach w polu po prawej. Potwierdź poleceniem Zastosuj do wszystkich po lewej stronie.

14. Animowane przejścia - PowerPoint 2000-2003

Bogata galeria animacji urozmaici prezentację efektownymi przejściami z jednego slajdu do drugiego.

Bogata galeria animacji urozmaici prezentację efektownymi przejściami z jednego slajdu do drugiego.

Również przejście od jednego slajdu do drugiego można opatrzyć efektem animacji. Wskaż slajd, po którym ma nastąpić animacja. Otwórz menu Pokaz | Przejście slajdu. Wybierz żądany rodzaj animacji z obszernej listy w rubryce Efekty, po czym ustaw prędkość animacji, zaznaczając jedną z trzech opcji. Potwierdź przyciskiem Zastosuj.

Jeśli chcesz ten sam efekt w całej prezentacji, zaznacz wszystkie slajdy, klikając jeden z nich i naciskając klawisze [Ctrl A]. Następnie zdefiniuj efekt przejścia, jak opisaliśmy powyżej. Jeżeli natomiast wolisz mieć za każdym razem inny efekt, zaznacz wszystkie slajdy, przywołaj menu Pokaz | Przejście slajdu i wybierz opcję Przejście losowe.

15. Animowane przejścia - PowerPoint 2007

W PowerPoint 2007 przejdź do karty Animacje. Zaznacz slajdy, między które chcesz wstawić przejścia. Kilka slajdów zaznaczysz, klikając je i przytrzymując naciśnięty klawisz [Ctrl]. Aby zaznaczyć wszystkie, naciśnij [Ctrl A]. W środkowej części wstążki znajduje się podgląd kilku efektów przejścia. Kliknij przycisk z kreską i trójkątem po prawej stronie, a pojawi się znacznie bogatsza galeria efektów. Wybierz jeden z nich, po czym ustaw tempo efektu w polu listy Szybkość przejścia. Jeśli chcesz włączyć losowe efekty przejścia, otwórz galerię efektów i zaznacz slajd ze znakiem zapytania w sekcji Losowe na samym dole.

16. Pokaz na ekranie - PowerPoint 2000-2007

Gotową prezentację możesz odtworzyć w komputerze, nagrać na płytę CD/DVD lub opublikować w Internecie. Najprościej zrealizować pierwszy z wymienionych wariantów. Aby zainicjować pokaz na ekranie komputera, naciśnij klawisz [F5]. Alternatywnie możesz otworzyć menu Pokaz | Wyświetl pokaz. W PowerPoint 2007 przeskocz na kartę Pokaz slajdów i kliknij przycisk Od początku.

Więcej porad dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint zamieszczamy w wydaniu 02/2010 magazynu PC WORLD.