Jak usunąć podział strony (Word 97, 2000)

Word automatycznie dzieli wpisywany tekst na strony, można także samodzielnie wstawić znak kończący bieżącą stronę i rozpoczynający nową...

Word automatycznie dzieli wpisywany tekst na strony, można także samodzielnie wstawić znak kończący bieżącą stronę i rozpoczynający nową ([Ctrl Enter] lub Wstaw|Znak podziału). Co jednak zrobić, gdy strony zostaną podzielone w nieodpowiedni sposób? Można próbować przeedytować tekst tak, aby został inaczej rozmieszczony w liniach i by koniec strony wypadł gdzie indziej. Można także wstawić dodatkowy znak podziału. O ile wstawienie znaku podziału jest proste, o tyle jego usunięcie jest możliwe tylko w trybie widoku normalnego (gdzie podział strony przybiera postać kropkowanej linii). Wystarczy ustawić kursor na linii podziału i wcisnąć [Del]. Uwaga: w ten sposób nie da się usunąć linii podziału strony wstawionych automatycznie przez Worda (czyli tych bez napisu Podział strony).