Jak wybrać projektor. Pojedynek technologii LCD, DLP i LCoS


Poziom czerni

Reprodukcja czerni jest ściśle związana z kontrastem. Także i w tym przypadku bezkonkurencyjne są projektory LCoS. Oferując bardzo wysoki kontrast są jednocześnie w stanie dobrze wyświetlić bardzo ciemne partie obrazu, łącznie z głębokimi czerniami i precyzyjnie odwzorowanymi szczegółami, oraz fragmenty bardzo jasne. Najsłabiej jest w przypadku LCD. Światło nie jest tutaj odbijane, a przechodzi przez panele LCD. W efekcie kolor czarny jest z reguły nieco szary. Dodatkowo, w ciemnych partiach reprodukowanych scen brakuje detali. I nie pomaga tutaj automatyczna przysłona, która powoduje, że obraz może być jasny bądź ciemny. Mankamentów tych nie ma DLP. Czarny jest tu naprawdę czarny, a wszystkie mroczne sceny pełne są szczegółów.

  • 1 miejsce – LCoS
  • 2 miejsce – 1-DLP
  • 3 miejsce – LCD

Jasność

Ten parametr jest mocną stroną wszystkich technologii. Zarówno projektory LCD, jak i DLP potrafią świecić naprawdę jasno. Wszystko zależy od przeznaczenia danego urządzenia. Te adresowane do kina domowego są ciemniejsze, biurowe i edukacyjne jaśniejsze, instalacyjne – bardzo jasne. Najmniej lumenów produkują jednak zwykle sprzęty LCoS. Tyle, że nie dlatego, że nie potrafią ale z reguły są one przeznaczone do kina domowego więc mogą generować mniej światła. Należy też zaznaczyć, że „tradycyjna” jasność dotyczy wyświetlania barwy białej.

  • 1 miejsce – 1-DLP
  • 2 miejsce – LCD
  • 3 miejsce – LCoS

Jak wybrać projektor. Pojedynek technologii LCD, DLP i LCoS

Najnowszy przedstawiciel technologii DLP ze stajni BenQ, model W3000

Nasycenie i jasność kolorów

Sposób reprodukcji barw zależy bardzo od przeznaczenia poszczególnych modeli projektorów. W biurowych kolory są często prześwietlone, nienaturalne, w kinowych piękne i soczyste. Generalnie jednak większość użytkowników uznaje, że w porównaniu do urządzeń DLP ładniej wyglądają obrazy wyświetlane za pomocą sprzętu LCD. LCoS kolejny raz uznawany jest za technologię wiodącą choć dobrze użyte rozwiązania konkurencyjne wcale mu nie ustępują. Pomiędzy orędownikami sprzętu DLP i LCD trwa jednak pewnego rodzaju wojna dotycząca jasności tych urządzeń oraz jasności wyświetlanych przez nie kolorów.

Jasność jako parametr określana jest za pomocą ANSI lumenów. Procedura pomiarowa obejmuje w tym przypadku pomiar jasności odpowiedniego wzorca zawierającego białe elementy. W projektorach DLP koło kolorów, przez które przepuszczane jest światło stanowi dla niego barierę. Dlatego barwy podstawowe są ciemniejsze. Jeżeli koło zawiera biały segment (ten wariant spotykany jest często w urządzeniach prezentacyjnych) jasność koloru białego jest duża ale suma jasności poszczególnych barw składowych mu nie dorównuje. Kolory są mało naświetlone, przyciemnione. Różnica w ANSI lumenach dla barwy białej i kolorów w projektorach DLP może być nawet dwukrotna. Inaczej jest w sprzęcie LCD. Kolor biały uzyskiwany jest z pomieszania kolorów podstawowych. W efekcie barwne elementy obrazu są jaśniejsze niż w konkurencyjnym rozwiązaniu. Opisuje to parametr o nazwie CLO (Color Light Outlput). CLO nie mówi jednak nic o jakości wyświetlanego obrazu, tak jednak, jak i jasność ANSI.

W specyfikacji LCD, parametr CLO będzie miał zawsze taką samą wartość jak ANSI. W praktyce jednak maksymalna jasność powoduje pogorszenie jakości obrazu. Mierzona jest ona bowiem na „najwyższych” ustawieniach białego koloru. W takiej sytuacji technologia LCD powoduje, że biel jest zabarwiona na niebiesko lub zielono, co ma negatywny wpływ na pozostałe barwy. Ponadto te są prześwietlone. Aby poprawić jakość ich reprodukcji trzeba… ograniczyć jasność. W efekcie, gdy porównać dwa projektory DLP i LCD o podobnej wyjściowej jasności ANSI okazuje się, że do uzyskania porównywalnego obrazu obydwa będą miały podobną jasność CLO. W przypadku DLP będzie ona wynosiła na przykład połowę ANSI ze względów technologicznych, a w przypadku LCD tyle samo, co w DLP tylko dlatego, że trzeba było sztucznie ją ograniczyć, by kolory były naturalne.

Podbarwienie bieli w projektorach LCD ma poza tym na tyle negatywny wpływ na reprodukcję scen, że mimo ładniejszych kolorów, które te urządzenia wyświetlają, obrazy uzyskane za pomocą sprzętu DLP są bardzo często ogólnie uznawane za ładniejsze. Mimo, że barwy są tu mniej nasycone, przyciemnione, a nawet przesunięte w kierunku innych odcieni. Niedostatki rekompensuje dobry kontrast, głębokie czernie, naturalna biel i wyraźne detale w ciemnych partiach obrazu.

Rozważając jakość barw, jakie można uzyskać za pomocą opisywanych technologii trzeba też zastanowić się nad ich trwałością. Panele LCD ulegają bowiem degradacji, a to powoduje pogorszenie reprodukcji kolorów. Brak na razie wiarygodnych danych, co do szybkości tego procesu ale adwersarze LCD twierdzą, że zmiany są szybsze i poważniejsze niż można zakładać. Degradacja jakości barw nie dotyczy za to urządzeń DLP.

  • 1 miejsce – LCoS
  • 2 miejsce – LCD
  • 3 miejsce – 1-DLP