Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Zbliża się ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Nie zwlekaj z wypełnieniem go. Doradzamy, jak szybko i prawidłowo wypełnić deklarację PIT, korzystając z programu PITy2009.


Rozliczanie podatków na papierowych formularzach nie jest ani wygodne, ani praktyczne. Łatwo popełnić błąd i zajmuje dużo czasu.

Program komputerowy wykryje pomyłki bądź nie dopuści do ich popełnienia. Na każdym etapie wypełniania formularzy służy pomocą. Wbudowane bazy danych zawierają informacje o urzędach skarbowych i kodach pocztowych.

Aplikacje do rozliczania podatków nie są jednak najprostsze w obsłudze, dlatego publikujemy poradnik: jak wykorzystać program PITy 2009 do szybkiego wypełnienia deklaracji podatkowej.

UWAGA!

Wskazówki zawarte w tym poradniku dotyczą jedynie obsługi programu PITy 2009. Redakcja dołożyła wszelkich starań, by informacje były zgodne z przepisami podatkowymi, ale za bezbłędne i terminowe rozliczenie z Urzędem Skarbowym każdy podatnik odpowiada osobiście.

1. Pobieranie danych z formularzy z ubiegłego roku

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Okno wyszukiwania podatników i formularzy do importu.

Zamiast wpisywać ręcznie wszystkie dane identyfikacyjne, można skorzystać z ubiegłorocznego rozliczenia. Po jego importowaniu zostaną automatycznie umieszczone na formularzu. Import starych rozliczeń ułatwi także rozliczenie ulg rozkładanych na wiele lat.

1. Uruchom PITy 2009. Z menu Plik wybierz polecenie Importuj oraz Z PITy 2008. W oknie wyszukiwania możesz zawęzić listę podatników i formularzy do importu. W górnej części okna wskaż podatnika, którego dokumenty chcesz importować, a następnie w dolnej zestaw dokumentów z poprzedniego roku. Kliknij OK.

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Tworzenie zestawu takiego samego jak w roku ubiegłym.

2. Możesz pobrać wszystkie dane, zamienić miejscami dane małżonka i żony bądź pobrać jedynie informacje o małżonku.

Po wybraniu opcji Twórz nowy, analogiczny zestaw formularzy program utworzy do rozliczenia taki sam zestaw dokumentów, jak w roku ubiegłym. Kliknij Importuj i po chwili zamknij okno raportu. Druki za 2009 rok są gotowe do uzupełnienia.

2. Procent dla organizacji pożytku publicznego

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Maksymalna kwota możliwa do przekazania organizacji pożytku publicznego.

Część twojego podatku możesz przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Skorzystaj z tej możliwości. Program wykona niezbędne obliczenia, wystarczy wskazać organizację.

1. Po prawidłowym wypełnieniu pól w formularzach program podsumuje należny podatek. Poniżej podsumowania, w sekcji H dotyczącej organizacji pożytku publicznego wyświetlona zostanie maksymalna kwota, jaką możesz jej przekazać.

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Przenoszenie danych do formularza.

2. Domyślnie w formularzu znajdują są dane organizacji polecanej przez autora programu. Możesz pozostawić je bez zmian, umieścić w tym miejscu inną polecaną bądź wprowadzić dane swojej.

Aby skorzystać z listy wbudowanej w program, ustaw kursor w polu 124 i kliknij niewielką strzałkę widoczną pod nazwą. Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami działalności organizacji, wybierz Więcej informacji. Dane zostaną przeniesione do formularza po kliknięciu Wybierz do zeznania.

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Wyszukiwanie organizacji w KRS.

3. Jeżeli na liście programu nie ma organizacji, której szukasz, jej dane możesz wpisać do programu ręcznie. Nazwę umieść w polu 124. W pole 125 wpisz numer KRS. Uważaj, by się nie pomylić. Jeżeli w formularzu będzie błąd, pieniądze nie zostaną przekazane. Niezbędne dane można znaleźć na stronach internetowych organizacji bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym lub na stronie bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do. Wyszukiwarka rejestru pozwala znaleźć organizację na podstawie numeru KRS, miejsca działalności bądź daty przyznania statusu OPP. Możliwe jest też wyszukiwanie według fragmentu nazwy. Lista odnalezionych organizacji zawiera dane potrzebne do umieszczenia w formularzu rozliczeniowym.

3. Zyski i straty z inwestycji

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Zyski i straty z inwestycji wykazuje się na formularzu PIT 38.

1. Zyski i straty z inwestycji wykazuje się na oddzielnym formularzu. Aby je rozliczyć, po uruchomieniu programu wybierz przycisk PIT 38 i kliknij Akceptuj. Wprowadź wszystkie dane identyfikacyjne. Pamiętaj o prawidłowym uzupełnieniu pola 1 zawierającego NIP. Jeżeli podatnik nie ma takiego numeru musi do zeznania dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-3. Można to zrobić wybierając menu Plik i polecenie Dołącz/odłącz zeznanie i załączniki.

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

PIT-8C powinieneś otrzymać z biura maklerskiego.

2. Do pól sekcji C wprowadź odpowiednie dane z formularza PIT-8C, otrzymanego z biura maklerskiego. Jeżeli otrzymałeś jakieś akcje w spadku lub w formie darowizny, to cena ich nabycia wynosi 0 złotych. Jeżeli twoje koszty uzyskania były większe niż przychody, w polu 28 pojawi się strata. Możesz ją rozliczyć w ciągu najbliższych pięciu lat podatkowych z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego roku nie wolno ci jednorazowo obniżyć dochodu o więcej niż 50% jego wysokości.

Jak wypełnić PIT za pomocą programu PITy 2009

Nie zapomnij wpisać wysokości stawki podatkowej.

3. W pole numer 29 wprowadź ewentualną stratę z poprzednich lat. W polu 31 umieść wysokość stawki podatkowej. Dla rozliczania dochodu z papierów wartościowych uzyskanego w Polsce wynosi ona 19%.

Niezależnie od głównego zeznania podatkowego, możesz przekazać organizacji pożytku publicznego 1% podatku ze zbycia papierów wartościowych. Odpowiednie informacje wpisuje się w sekcji G formularza. Uwaga, jeżeli zamierzasz dostarczyć do urzędu zeznanie w formie papierowej, nie zapomnij podpisać formularza po wydrukowaniu.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: