Jak wypełnić rozliczenie za pomocą PITy 2010


PITy 2010 - wypełnianie i obsługa błędów

Dane do zeznania wprowadza się na podstawie dokumentów otrzymanych od pracodawcy. Jeżeli skorzystałeś z zeznania z poprzedniego roku ominie cię konieczność wpisywania informacji o sobie, o miejscu zamieszkania czy adresu właściwego urzędu skarbowego. Bez względu jednak na to, ile danych musisz wprowadzić warto wiedzieć, jak szybko i wygodnie obsługiwać program oraz sprawdzać i usuwać ewentualne błędy.

Automatyczna weryfikacja błędów pozwala uniknąć niewłaściwego wypełnienia dokumentów.

Automatyczna weryfikacja błędów pozwala uniknąć niewłaściwego wypełnienia dokumentów.

Podgląd wydruku pozwala sprawdzić, czy wszystkie informacje będą widoczne się na kartce papieru

Podgląd wydruku pozwala sprawdzić, czy wszystkie informacje będą widoczne się na kartce papieru

Po wysłaniu dokumentów przez Internet nie zapomnij o pobraniu i zapisaniu potwierdzenia UPO

Po wysłaniu dokumentów przez Internet nie zapomnij o pobraniu i zapisaniu potwierdzenia UPO

1. W głównej części okna wyświetlony jest formularz bądź załączniki do wypełnienia. Dane wprowadza się z klawiatury. Pomiędzy polami można przemieszczać się za pomocą myszy lub klawisza [TAB]. Jeżeli po umieszczeniu kursora w danym polu pojawi się znak zapytania oznacza to, że po jego kliknięciu użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje. Gdy zobaczysz niewielką strzałkę skierowaną do dołu, po jej rozwinięciu uzyskasz dostęp do bazy programu, co zaoszczędzi czas na wpisywaniu. W ten sposób można na przykład wprowadzić informacje o urzędzie skarbowym.

2. Pomiędzy kolejnymi stronami przemieścisz się używając kółka myszy, suwaka w prawej części okna bądź za pomocą okna podglądu z lewej. Kursor zostanie także przemieszczony automatycznie w trakcie wypełniania poszczególnych pól. Domyślnie wybrana jest skala dopasowująca wyświetlanie do wielkości okna. Jeżeli chcesz powiększyć szczegóły użyj do tego listy Skala na pasku narzędzi i wskaż na niej procentowe powiększenie. Bezpośredni, szybki dostęp do poszczególnych pól uzyskasz za pomocą listy Pole. O ile pomiędzy stronami tego samego dokumentu przechodzi się automatycznie, o tyle wybór kolejnego formularza wymaga kliknięcia na liście dokumentów bądź wybrania odpowiedniej karty.

3. Jeżeli jakieś pole wymaga ustawienia dodatkowych opcji czy wypełnienia kilku wartości, w odpowiednim momencie na ekranie zobaczysz stosowny kreator. Ważne informacje, z którymi warto się zapoznać oznaczone są znakiem wykrzyknika. Aby zablokować możliwość modyfikacji zawartości pola, po jego kliknięciu użyj przycisku z kłódką. Gdy musisz dodać kilka różnych wartości skorzystaj z sumatora. Do poszczególnych pól możesz także dodać własne informacje bądź opisy, które nie zostaną wydrukowane na formularzu a mogą się przydać w przyszłości. Dostęp do tych wszystkich funkcji możliwy jest z poziomu paska narzędzi.

4. Konieczne korekty, na przykład ograniczenie wpisywanych wartości do określonych limitów przeprowadzane jest automatycznie. Jeżeli więc na przykład masz pewność, że wykorzystujesz całą ulgę ale nie wiesz ile ona dokładnie, w danym roku wynosi możesz wpisać większą liczbę a program automatycznie ją skoryguje. Oczywiste błędy wykrywane są na bieżąco i wyświetlane w oknie nad formularzem. Aby włączyć ręczne sprawdzanie całego dokumentu kliknij prawym przyciskiem myszy i zaznacz opcję Przeliczaj i wykrywaj wszystkie błędy.

5. Po wyświetleniu listy błędów, zaznacz wybraną pozycję, kliknij prawym przyciskiem myszy i w menu wskaż pozycję Przejdź do miejsca błędu. Dzięki temu zostaniesz przeniesiony automatycznie do odpowiedniego pola i nie będziesz musiał ręcznie przeszukiwać formularza. Czasami niektóre komunikaty w konie błędów wyświetlane są jedynie w celach informacyjnych. Jeżeli są niepotrzebne ukryj je za pomocą polecenia Ukryj tekst.