Jak wypełnić rozliczenie za pomocą PITy 2010


PITy 2010 - sposoby przekazywania dokumentów do urzędu

Wypełnione druki należy dostarczyć do urzędu. Można to zrobić samodzielnie po ich wydrukowaniu bądź przesłać listem poleconym. Nie można przy tym zapomnieć o ich podpisaniu. Innym sposobem jest skorzystanie z drogi elektronicznej. W przypadku PIT 37 używana procedura pozwala przekazać formularze bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Zanosząc wydrukowane kartki osobiście możemy liczyć na wstępną weryfikację przez odbierającego je urzędnika, droga elektroniczna gwarantuje, że nie będziemy musieli czekać nawet w najkrótszej kolejce.

1. Po zweryfikowaniu poprawności wpisanych danych rozwiń menu Plik i wybierz polecenie Drukuj. Na tym etapie zostanie przeprowadzona jeszcze jedna weryfikacja poprawności danych. Jeżeli co będzie nie tak, program umożliwi poprawienie omyłek. Za pomocą kart u góry okna poinformujesz aplikację, czy chcesz wydrukować pojedynczy formularz czy też wszystkie - niektóre parametry drukowania dotyczą tylko zdefiniowanych druków. Kliknij kartę Wszystkie.

2. Większość domyślnych ustawień jest prawidłowa. Sprawdź, czy wybrane jest opcja Automatyczny w sekcji Rozmiar rysunku. Zweryfikuj w lewej części okna, czy na wydruku mieszczą się wszystkie informacje - obszar drukowania zaznaczony jest czerwoną, przerywaną linią. Jeżeli nie, użyj opcji Według skali, by dopasować wydruk. Precyzyjne ustawienia zdefiniujesz w sekcji Pozycja rysunku.

3. Zaznacz u dołu okna opcję Najpierw nieparzyste. Pozwoli to na dwustronne zadrukowanie papieru i oszczędności. Ustaw wydruk przynajmniej dwóch kopii dokumentu. Odpowiednią wartość wpisz w pole Ile egz. Kliknij przycisk Wykonaj, by rozpocząć wydruk. Po wydrukowaniu nieparzystych stron, włóż ponownie karty papieru do drukarki ale odwrotną stroną i kontynuuj drukowanie. Nie zapomnij o złożeniu własnoręcznego podpisu. Jeżeli nie masz podłączonej drukarki to po zdefiniowaniu wszystkich opcji kliknij strzałkę obok przycisku Wykonaj i z rozwiniętej listy wybierz polecenie Tworzenie pliku PDF. Nadaj plikowi nazwę i zapisz na dysku za pomocą przycisku Zapisz. Stworzony dokument ten możesz skopiować i wydrukować na innym komputerze.

4. Aby skorzystać z drogi elektronicznej, z menu Plik wybierz polecenie Wyślij>> i Zeznania do Urzędu. Jeżeli nie zapisałeś pliku program przypomni ci o tym. Kliknij Ok., wpisz nazwę dokumentu, za pomocą Zmień folder wskaż katalog na dysku i uruchom zapis za pomocą przycisku Zapisz. Kliknij przycisk Wyślij>>. Jeżeli w pliku będą błędy zostaną one wykryte a wysyłka przerwana. Na ekranie pojawi się odpowiedni raport. Gdy wszystko zostało wypełnione prawidłowo dokument zostanie przyjęty. Jeżeli masz swój podpis elektroniczny możesz go użyć klikając przycisk Wyślij z podpisem. W przeciwnym razie w pole Kwota z zeszłorocznego zeznania wpisz kwotę określoną w opisie u dołu okna. Kliknij Wyślij bez podpisu.

5. Na ekranie pojawi się kreator danych systemu e-Deklaracje, który pozwoli zweryfikować przesyłane informacje. W kolejnych okna kliknij Następny, a na koniec Wyślij. Po przetworzeniu dokumentu w oknie programu zostanie wyświetlony odpowiedni status. Kliknij przycisk Wydrukuj UPO, by otrzymać potwierdzenie przesłania zeznania. Potwierdzenie zostanie przygotowanie w formie dokumentu PDF i otwarte w domyślnym czytniku zainstalowanym w systemie. Zakończ procedurę za pomocą przycisku Zamknij.