Jak zablokować stronę internetową?

Może się zdarzyć, że nie chcemy by z naszego komputera były otwierane pewne witryny internetowe. W łatwy sposób możemy je wtedy zablokować i nie potrzeba do tego żadnego programu - wystarczy modyfikacja pliku systemowego.

Dostęp do określonych przez nas stron internetowych możemy zablokować dodając odpowiednie wpisy do systemowego pliku hosts. W tym celu:

Otwieramy Mój Komputer lub Eksplorator Windows i przechodzimy do folderu "C:\Windows\System32\drivers\etc".

Kopiujemy plik host z tej lokalizacji na przykład na nasz pulpit.

Prawym przyciskiem myszy klikamy na skopiowany plik hosts i wybieramy polecenie Otwórz. Pojawi nam się okno Otwieranie za pomocą z którego wybieramy Notatnik i zatwierdzamy klikając OK.

Otwarty plik hosts powinien wyglądać tak jak na poniższym obrazku:

Plik hosts

Plik hosts

Aby zablokować konkretną stronę wystarczy dodać na samym końcu wpisy (w nowej linii nie wpisujemy już "krzyżyka") 127.0.0.1 adresstrony.pl i 127.0.0.1 www.adresstrony.pl - dla portalu nk.pl będzie wyglądał on następująco:

127.0.0.1 nk.pl

127.0.0.1 www.nk.pl

Oczywiście można dodać więcej takich zapisów dla innych witryn. Po zakończeniu edycji pliku zapisujemy go i przenosimy do folderu C:\Windows\System32\drivers\etc wybierając opcję Przenieś i zamień.

Po wykonaniu tej czynności dostęp do zadeklarowanych przez nas stron zostanie zablokowany:

Efekt zablokowania nk w pliku hosts

Efekt zablokowania nk w pliku hosts

Można też ustawić przekierowanie z wpisanego adresu na inny. Będzie nam do tego potrzebny adres IP strony na którą chcemy przekierować. Aby go poznać uruchamiamy wiersz poleceń - klikamy Start i w polu wyszukiwania (lub po kliknięciu Uruchom w Windows XP) wpisujemy cmd. Adres IP sprawdzimy poleceniem ping adresstrony.pl - dla google.pl będzie to ping google.pl. Następnie dokonujemy modyfikacji w pliku hosts - dodajemy linie według poniższego schematu:

adres_IP_strony_na_którą_przekierowujemy adres_strony_którą_przekierowujemy

Na przykład przekierowanie z nk.pl na google.pl ustawimy dodając poniższe linie:

173.194.39.151 nk.pl

173.194.39.151 www.nk.pl