Jak zmienić kanał Wi-Fi. Poradnik krok po kroku

Jeśli korzystając z połączenia WiFi gubi się sygnał lub sieć działa bardzo wolno, warto zmienić kanał w routerze - powinno to rozwiązać problem.


Router musi wybierać "kanał", przez który przesyła dane za pośrednictwem sieci WiFi. Warto korzystać z takiego, który oferuje najlepszą jakość sygnału i zasięg.

Aby zmienić kanał WiFI, najpierw sprawdź które z nich są najbardziej zatłoczone w twojej okolicy.

Krok 1: Rozpoznanie kanałów

Zainstaluj aplikację Vistumbler, dzięki której sprawdzisz dostępne kanały i ich zasięg. Uruchom ją i kliknij przycisk "Scan APs".

Jak zmienić kanał Wi-Fi. Poradnik krok po kroku

Vistumbler wyświetla kanały z twojej okolicy - kliknij "Scan APs", by je zobaczyć.

Po chwili wyświetlą się dostępne kanały. Zwróć uwagę na sygnał oraz RSSI, czyli wskaźnik określający ogólną jakość sygnału radiowego (im niższa wartość, tym lepiej).

Jak zmienić kanał Wi-Fi. Poradnik krok po kroku

Zwracaj uwagę na zasięg i RSSI.

Krok 2: Wybór optymalnego kanału

W naszym przypadku najlepszy sygnał i RSSI oferuje kanał (Channel) 1. Ponadto warto sprawdzić, ile sieci w pobliżu korzysta z danego kanału - w przypadku kanału 1 to dwie sieci. To dobry wynik i warto zmienić kanał na 1.

Krok 3: Logowanie się do panelu admina routera

Aby zmienić kanał WiFi, udaj się do panelu administracyjnego routera. Jeśli nie wiesz jaki adres należy wpisać w polu URL w przeglądarce, aby wejść do panelu admina, kliknij menu Start w systemie Windows i wpisz "cmd". Następnie uruchom cmd (wiersz poleceń) z prawami administratora i wpisz komendę "ipconfig".

Jak zmienić kanał Wi-Fi. Poradnik krok po kroku

W wierszu poleceń sprawdzisz adres IP niezbędny do otwarcia panelu administracyjnego routera.

Wartość z pola Default Gateway będzie adresem, który należy wpisać w oknie przeglądarki, by wejść do panelu admina routera. W naszym przypadku to wartość 192.168.1.1.

Zaloguj się do panelu admina routera, podając login i hasło.

Krok 4: Zmiana kanału WiFi

Po zalogowaniu się do panelu admina znajdź ustawienia WiFi dotyczące kanałów. Opracowując artykuł korzystaliśmy z routera Cisco Linksys E3000 i kanały WiFi można było zmieniać w zakładce "Wireless" -> "Basic Wireless Settings".

Jak zmienić kanał Wi-Fi. Poradnik krok po kroku

W routerze znajdź ustawienia pozwalające na zmianę kanałów WiFi.

Zmień kanały dla częstotliwości 2,4 i 5 GHz na te z najlepszym zasięgiem i jakością.

Dla częstotliwości 2,4 GHz dostępnych w Europie jest 13 kanałów, a zakres ich częstotliwości na siebie zachodzi. W przypadku nadawania sygnału w bliskiej odległości przez różne sieci WiFi może dochodzić więc do niewielkich zakłóceń, a co za tym idzie - spowolnieniem maksymalnej transmisji danych. Dodatkowo pasmo 2,4 GHz jest dość popularną częstotliwością, na której pracują inne urządzenie radiowe (m.in. sprzęty Bluetooth czy kuchenki mikrofalowe).

W zatłoczonych środowiskach sieciowych stosuje się dodatkowo sieci pracujące na częstotliwości 5 GHz. W tym przypadku mamy do dyspozycji 19 kanałów (w Europie), z czego 15 kanałów nienakładających się na siebie. Istnieje więc mniejsze ryzyko zakłóceń. Jeśli masz możliwość korzystania z częstotliwości 5 GHz, warto wybrać odpowiedni kanał.

Jak zmienić kanał Wi-Fi. Poradnik krok po kroku

Dostępne kanały w częstotliwości 5 GHz w routerze wykorzystanym w artykule.

Krok 5: Uruchom ponownie router

Po zapisaniu zmian uruchom ponownie router oraz system operacyjny, aby mieć pewność, że kanał WiFi został zaktualizowany.