Jak zrobić przypisy

Piszesz pracę naukową i nie wiesz, jak zrobić przypisy? Wykładowca wiecznie pyta Cię o źródła informacji? A może widząc w tekście przypisy, zastanawiasz się jak to jest zrobione? Ta Porada PC World podpowie ci jak zrobić przypisy.

1. Jak zrobić przypisy w OpenOffice.org Writer

Aby zrobić przypis w OpenOffice.org Writer wystarczy w menu w otwartym dokumencie wybrać czwartą od lewej strony opcję: Wstaw. Na liście, która rozwinie się po kliknięciu, należy odnaleźć: Przypis.

Teraz pojawiają się nam dwie opcje do wyboru:

Pierwsza z nich dotyczy numerowania przypisów w tekście. Możemy wybrać numerację automatyczną, możemy też sami wpisywać kolejne numery przypisów. Wybraną przez nas możliwość zaznaczamy. Po wybraniu opcji: automatycznie, numery przypisów będą kolejno wstawiane. Gdy wybierzemy: Znak, będziemy mogli wybrać cyfrę lub literę dla bieżącego przypisu. Do oznaczeń przypisów można również wybrać znaki specjalne. W tym celu należy kliknąć wielokropek […]. Wybieramy interesujący znak, zatwierdzamy go, klikając 2 razy lub wciskając przycisk: Ok.

Druga opcja dotyczy umiejscowienia przypisów. OpenOffice.org Writer ma dla piszącego dwie propozycje: umieszczenia przypisów na dole każdej kolejnej strony, lub na końcu - po zakończeniu całego tekstu. Obie możliwości wstawiają zakotwiczenie przypisu w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodają przypis dolny lub końcowy w odpowiednim miejscu. Po wybraniu odpowiadającego nam usytuowania przypisu, zatwierdzamy decyzję poprzez wciśnięcie przycisku: Ok.

2. Jak zrobić przypisy w Microsoft Word

W Wordzie jest kilka sposobów by zrobić przypisy. Pierwszy z nich to zaznaczenie zdania lub tekstu, do którego ma się odnosić przypis, i wybranie z menu opcji: Wstaw, a następnie: Przypis.

Prostszym sposobem by zrobić przypisy w Microsoft Word jest użycie skrótu klawiszowego prawy alt oraz litery j [alt + j] obok wyrazu lub zdania, do którego chcemy go dodać. Word numeruje przypisy automatycznie.