Jak zrobić spis treści w Wordzie, czyli Word bez tajemnic

Tworzenie spisu treści w edytorze tekstu Word nie jest skomplikowaną czynnością, jednak trzeba wiedzieć, jakie elementy w dokumencie zastosować, aby można było go zrobić. W tym krótkim poradniku pokażemy, jak zrobić dowolny spis treści w Wordzie.


Tworzenie spisu treści jest niezbędne w wielu różnego rodzaju dokumentach, jaki tworzy się zarówno na potrzeby własne, jak i zawodowe. Spis treści umożliwia szybki ogląd zawartości dokumentu oraz łatwą nawigację po jego treści. Dowiedz się, jak wstawić spis treści do tworzonych przez siebie w MS Word dokumentów tekstowych.

Tworzenie spisu treści

Aby program umożliwił tworzenie spisu treści, w dokumencie muszą zostać zastosowane nagłówki. Jak zrobić nagłówki w Wordzie? To proste. Wpisz tekst nagłówka, a następnie go zaznacz, na karcie Narzędzia główne, znajdującym się na wstążce lub pasku narzędzi (w zależności od wersji Worda). Tam wskaż na Nagłówek 1. Zaznaczony tytuł zostanie zmieniony na nagłówek. Prościej się nie da.

Zmiana wybranego fragmentu tekstu w nagłówek

Zmiana wybranego fragmentu tekstu w nagłówek

Następnie wybierz Spis treści z działu Odwołania. Wśród trzech dostępnych standardowo opcji pierwsze dwie to Tabela automatyczna, ostatnią jest Tabela ręczna. W przypadku dwóch pierwszych rodzajów tabel, wszystkie zmiany, które wprowadzisz do nagłówków i sekwencji po stworzeniu spisu treści, zostaną wprowadzone do niego samoczynnie. Taki automatyczny spis treści jest szczególnie praktyczny w przypadku większych opracowań, gdy po jego stworzeniu wprowadza się zmiany i poprawki, które mogą spowodować np. zmianę numeracji stron.

Wybór automatycznego spisu treści

Wybór automatycznego spisu treści

Ręczny spis treści Word to konieczność manualnego wpisania tytułu poszczególnych rozdziałów. Jeśli wprowadzane będą po tym zmiany, które spowodują, że przesunie się numeracja stron, wówczas również trzeba będzie ją wprowadzać ręcznie.

Tabela ręczna

Tabela ręczna

Jak wstawić spis treści z podrozdziałami?

Jak zrobić spis treści w Wordzie, który obejmować będzie zarówno rozdziały i podrozdziały? Wymaga nieco więcej pracy niż poprzednie rozwiązanie. Word ustala takie rzecz metodą "hierarchiczną". Przykład: mamy tekst poświęcony sprzętowi dla graczy, który ma swoje poszczególne działy - każdy to opisy innego rodzaju sprzętu gamingowego, czyli jeden dział poświęcony jest klawiaturom, drugi myszkom, trzeci kontrolerom, itp. Ponadto w każdym dziale znajdują się 3 - 4 produkty. Chcemy, aby taki przykładowy spis treści posiadał numerację strony danego działu oraz wymieniony został każdy produkt wraz z numerem strony, na której się znajduje. Obrazowy przykład poniżej.

W takiej sytuacji nazwę działu - Kontrolery - zaznaczamy jako Nagłowek1, a podtytuły poszczególnych akapitów jako Nagłówek 2.

Dodawanie nagłowków

Dodawanie nagłowków

Teraz, gdy wybierzemy dowolny automatyczny spis treści Word, otrzymamy pożądany efekt. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy będzie to spis treści Word 2013 czy spis treści Word 2007, wypełni on miejsce, przesuwając cały tekst i zmieniając położenie wielu fragmentów.

Spis treści z podpunktami

Spis treści z podpunktami

Jeśli chcesz mieć jeszcze bardziej złożony spis, mający kolejne podpunkty, wówczas stosuj nagłówki w kolejności. Pamiętaj jednak o tym, że Nagłówek1 zawsze będzie głównym, w którym z kolei znajdą się fragmenty tekstu oznaczone przez Ciebie jako Nagłówek2, a w każdym Nagłówku2 umieszczone zostaną oznaczone jako Nagłówek3, itd.

Własny spis treści

Jeśli automatyczny spis treści z tych czy innych powodów nie spełnia Twoich oczekiwań, z pewnością zainteresuje Cię fakt, że możliwe jest również robienie spisu treści w Wordzie według własnego pomysłu. Aby zacząć, należy wybrać z listy dostępnych spisów treści opcję Niestandardowy spis treści. W oknie dialogowym będzie można samodzielnie wybrać takie istotne jego parametry jak łączniki, kropkowane elementy, a także dostosować liczbę wyświetlanych poziomów (czyli osadzanie poszczególnych elementów wg numeracji Nagłówków).

Wybór niestandardowego spisu treści

Wybór niestandardowego spisu treści

Podczas tworzenia spisu treści istnieje możliwość użycia wybranego przez Ciebie formatu. Jeśli jest Ci to potrzebne, musisz z listy rozwijanej o nazwie Formaty wybrać najbardziej pasujący do Twoich oczekiwań. Inna przydatna opcja to Modyfikuj - zgodnie z nazwą umożliwia takie zmiany jak styl spisu treści oraz użyte do jego stworzenia czcionki.

Aktualizacja: 24 sierpnia 2017 14:31