Jeszcze szybszy Firefox


Szybszy flash

Zadanie: poprawić wrażenia z oglądania filmów flash w Internecie.

Przeglądarka Mozilli automatycznie wykonuje "zrzut" sesji co 10 sekund. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie sesji po nieoczekiwanym zamknięciu programu. Jeśli jednak oglądasz filmy w YouTube bądź w dowolnym innym serwisie, taka funkcjonalność aplikacji może skutecznie utrudnić ci oglądanie wideo powodując ustawiczne pauzy i buforowanie strumienia.

Wystarczy więc zwiększyć interwał, w jakim Firefox zapisuje informacje o sesji.

Wpisz about:config w pasku adresu przeglądarki i wciśnij przycisk Enter. Uzyskasz w ten sposób dostęp do ukrytych ustawień programu. Teraz musisz odnaleźć określone polecenie, którego modyfikacja pozwoli uzyskać zamierzony efekt. W zlokalizowaniu komend pomocne jest pole Filtr - jeśli wiesz, czego szukasz, po prostu wpisz w nim dany ciąg znaków.

W tej poradzie chodzi o ciąg browser.sessionstore.interval - domyślna jego wartość to 10000 (milisekund = 10 sekund). Zaznacz ciąg, kliknij prawym przyciskiem myszy by otworzyć menu kontekstowe i wybierz opcję Modyfikuj (możesz też dwukrotnie kliknąć ciąg by przywołać pop-up Podaj wartość ustawienia typu... ).

W otwartym oknie dialogowym wpisz żądaną liczbę, która ma oznaczać częstotliwość wykonywania przez Firefoksa zapisów sesji. Jeśli wpiszesz np. 300000, zwiększysz interwał do 5 minut.

Dopasowany do łącza

Zadanie: dostosować wydajność do przepustowości łącza internetowego.

Może się to wydawać dziwne, ale przeglądarka Mozilli domyślnie jest dostosowana do pracy w systemie, który z Internetem łączy się za pośrednictwem modemu dial-up. Posiadacz szybkiego łącza szerokopasmowego powinien w pierwszej kolejności te ustawienia zmienić.

Po otwarciu pliku about:config wpisz w polu Filtr ciąg network.http - wyświetlonych zostanie kilkanaście pozycji. Wprowadź następujące modyfikacje:

- zmień wartość ciągu network.http.pipelining i network.http.proxy.pipelining na true

- zmień wartość ciągu network.http.pipelining.maxrequests z domyślnych 4 np. na 100

- Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj ustawienie typu | Liczba całkowita (Integer) . Nazwij nowe ustawienie nglayout.initialpaint.delay i nadaj mu wartość 0.

Opóźnienie w instalacji dodatków

Zadanie: zlikwidować licznik w oknie pobierania dodatków.

Za każdym razem, gdy próbujesz doinstalować do przeglądarki nowy dodatek, wyświetla się okno dialogowe Instalacja oprogramowania. Przycisk Instaluj jest natomiast początkowo nieaktywny - nie jest to długo czas, bo zaledwie kilka sekund, jednak gdy zawsze instalujemy dodatki z pewnych, zaufanych źródeł, tego typu ekstra-zabezpieczenie może być nieco denerwujące.

Aby usunąć licznik, należy zlokalizować ciąg security.dialog_enable_delay i zmienić jego wartość z domyślnej na 0.

Pożeracz pamięci

Zadanie: zmniejszyć obciążenie pamięci fizycznej gdy okno przeglądarki jest zminimalizowane.

Tego ustawienia nie znajdziesz w pliku about:config - musisz je wprowadzić samodzielnie. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu interfejsu about:config i z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj ustawienie typu | Wartość logiczna (Boolean) . W oknie dialogowym Wprowadź nazwę nowego ustawienia wpisz config.trim_on_minimize i ustaw jego wartość (w oknie Wprowadź wartość nowego ustawienia) na true.

Gdy okno Firefoksa zostaje zminimalizowane, system odeśle przeglądarkę do pamięci wirtualnej, zwiększając dostępne zasoby pamięci fizycznej na potrzeby innych programów.