Klient Telnet w Windows Vista - jak zainstalować?

Telnet to prosty program oparty na interfejsie tekstowym. Umożliwia nawiązanie połączenia z innym komputerem za pośrednictwem Internetu. Jak używać go w systemie Vista?

Klient nie jest instalowany domyślnie w systemie Windows Vista, w przeciwieństwie do np. Windows 7. Możemy go szybko zainstalować, wchodząc do konsoli (START -> Uruchom),a następnie wpisując: cmd. Kolejny krok to wpisanie Rozpocznij wyszukiwanie. Musimy podać: pkgmgr /iu:"TelnetClient" . Może być konieczne powierdzenie operacji. Po zakończeniu wiersz poleceń zostanie wyświetlony ponownie.

Telnet

Telnet

Można również zamiast tej metody użyć narzędzia Funkcje systemu Windows. W tym celu klikamy na START, a następnie polecenie Panel sterowania. Wybieramy Programy, a następnie pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Na liście Funkcje systemu Windows zaznacz pozycję Klient Telnet, a następnie kliknij przycisk OK.