Kłopotliwy ukrywający się Administrator

W systemie Windows XP (zarówno Home, jak i Professional) konto Administratora - o ile tylko z niego aktywnie nie korzystamy - jest ukryte i sprawia wrażenie, jak gdyby w ogóle go nie było. Czasem może być to problem...

W zależności od wersji systemu jesteśmy lub nie jesteśmy proszeni o podanie hasła dla konta Administratora w trakcie instalacji Windows XP. Niepokojąca jest zwłaszcza ta druga ewentualność - użytkownik wymyśla dla siebie mocne hasło, a zapomina, że konto z najwyższymi możliwymi uprawnieniami pozostaje otwarte.

Aby do niego wejść i je zabezpieczyć, należy 1) na ekranie startowym systemu nacisnąć [Ctrl Alt Del] i zalogować się jako "Administrator" albo 2) uruchomić Windows w trybie awaryjnym, albo 3) wejść do następującego klucza Rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

W okienku po prawej stronie kliknąć prawym klawiszem, wybrać Nowy | Wartość DWORD, nadać jej nazwę Administrator i wartość 1.

Zobacz również:

  • Donald Trump uruchomi swój własny portal społecznościowy

Po tej operacji konto Administratora pojawi się w aplecie Start | Panel sterowania | Konta użytkowników, dzięki czemu uzyskamy możliwość zmiany hasła i obrazu reprezentującego najważniejszego użytkownika systemu.