Klucze USB tylko do odczytu

Jak pokazują ostatnie wydarzenia, przenośne pamięci - klucze USB, mogą być bardzo niebezpiecznym narzędziem. Na szczęście w Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, możemy zablokować zapis danych na tego typu urządzenia.

Coraz powszechniej stosowane przenośne klucze USB, wygodne w użyciu urządzenia typu 'pendrive', to szybki i uniwersalny sposób na przenoszenie danych pomiędzy komputerami. Niestety, w niepowołanych rękach, takie narzędzie może doprowadzić do wycieku prywatnych informacji z naszego komputera.

Na szczęście w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, dzięki drobnej modyfikacji w Rejestrze, możemy zablokować możliwość zapisywania danych na przenośne pamięci USB i w ten sposób zabezpieczyć się przed potencjalnym niebezpieczeństwem wycieku informacji tą drogą.

Otwieramy edytor Rejestru (Start | Uruchom, a następnie regedit) i szukamy następującego miejsca:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

Control\StorageDevicePolicies"

Jeśli nie znajdziemy tam klucza StorageDevicePolicies, należy go ręcznie założyć (Nowy | Klucz). Następnie tworzymy w nim podklucz typu REG_DWORD o nazwie WriteProtect (Nowy | Wartość DWORD). Nadajemy mu wartość 1, po czym zamykamy edytor i ponownie uruchamiamy system.