Konfiguracja zapisu punktów przywracania w Windows 7

Zapis punktów przywracania to jeden ze sposobów zabezpieczenia się przed awarią systemu i oprogramowania. Warto wiedzieć, jak konfigurować zajmowane przez nie miejsce, usuwać stare kopie czy rejestrować własne. Dzięki temu nie stracisz na poziomie bezpieczeństwa, a zyskasz na przestrzeni na dysku.


Punkty przywracania zapisywane na dysku przez narzędzie Przywracanie systemu umożliwiają przywrócenie sprawności Windows w razie wystąpienia poważnego błędu. Jeżeli kłopoty z działaniem spowodowane zostały instalacją niedopracowanego sterownika, uszkodzoną aplikacją czy niewłaściwą konfiguracją, za ich pomocą można uruchomić system. Są one pewnego rodzaju zapisem historii zmian w Windows. Użytkownik może skorzystać z zarejestrowanego w przeszłości obrazu najważniejszych ustawień, konfiguracji rejestru, bibliotek czy plików. I choć utracone zostaną zmiany wprowadzone do systemu po zapisaniu danego punktu to skorzystanie z niego jest często jedyną metodą na szybkie i bezproblemowe usunięcie awarii. Kłopot z punktami przywracania oraz kontrolującym je narzędziem jest taki, że pozostawione bez nadzoru bardzo szybko potrafią zająć większość miejsca dostępnego na dysku. Windows 7 daje większą kontrolę nad sposobem zapisywania punktów przywracania systemu. Dedykowane do tego celu narzędzia łatwiej konfigurować, włączać i wyłączać.

1. Tworzenie nowego punktu przywracania

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie. Wybierz polecenie Właściwości i łącze Ochrona systemu. Sekcja Przywracanie systemu służy do odzyskiwania plików i konfiguracji Windows w razie awarii. Wystarczy kliknąć przycisk Przywracanie systemu i wskazać punkt, do którego ma zostać cofnięty stan systemu. Na liście widoczny będzie czas i data zapisu, opis punktu oraz jego typ. Przeprowadzenie tej operacji ułatwia wygodny kreator. Aby zapisać nowy punkt kliknij przycisk Utwórz u dołu okna, nadaj punktowi nazwę i ponownie kliknij Utwórz. Do umieszczonego opisu automatycznie dołączona zostanie aktualna data i godzina.

Konfiguracja zapisu punktów przywracania w     Windows 7

Okno konfiguracyjne narzędzia Przywracanie systemu

2. Konfiguracja zapisu punktów

Opcje konfiguracyjne dostępne są w centralnej części okna dialogowego. Aby się do nich dostać użyj przycisku Konfiguruj. Pełna kopia zapasowa zawierająca pliki i rejestr systemowy zostanie utworzona po zaznaczeniu opcji Przywróć ustawienia systemu oraz poprzednie wersje plików. Jeżeli chcesz zabezpieczyć jedynie pliki, wybierz polecenie Przywróć tylko poprzednie wersje plików. Wybranie drugiej możliwości spowoduje również, że w zarezerwowanej na punkty przywracania przestrzeni dyskowej zmieści się ich więcej. W tym miejscu możesz także całkowicie wyłączyć zapis kopii. Zaznacz w tym celu pole Wyłącz ochronę systemu. Nie jest to jednak zalecane. Można zmniejszyć ilość zajmowanego przez archiwa miejsca (patrz kolejny punkt) ale nie warto wyłączać ochrony całkowicie.

3. Rezerwacja miejsca

Korzystając z suwaka w sekcji Użycie miejsca na dysku zdefiniujesz maksymalną przestrzeń, jaka może być wykorzystana do zapisu wszystkich kopii. Aby łatwo było ocenić rozmiar wyświetlany jest on w jednostkach pojemności oraz procentowej wielkości całej partycji.

Jeżeli wyczerpie się miejsce na nośniku i zostaniesz zmuszony do odzyskania części przestrzeni możesz to zrobić kosztem kopii zapasowych. Aby usunąć je jednorazowo z nośnika kliknij przycisk Usuń u dołu. Zamknij okno przyciskiem Ok. Zwróć uwagę, że konfigurację rezerwacji miejsca przeprowadza się dla każdej partycji osobno. Jeżeli chcesz na kopie przeznaczyć miejsce na innym dysku wskaż go na liście Dostępne dyski w sekcji Ustawienia ochrony i jeszcze razy wykonaj kroki opisane w tym i poprzednim punkcie.