Kopia zapasowa w Windows 7

Regularne tworzenie kopii zapasowej danych to podstawowa zasada bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko kłopotów oprócz danych można również zabezpieczać pliki i ustawienia systemu operacyjnego. Do wykonania tego zadania wystarczą narzędzia wbudowane w Windows. Prezentujemy jak wykonać kompletną kopię zapasową w Windows 7.


Poszukiwanie i wybór dobrego narzędzia do robienia kopii zapasowych może zając sporo czasu. Użytkownik nie może sobie jednak pozwolić na zbyt dużą zwłokę. Najważniejsze dane, pliki i ustawienia systemu trzeba archiwizować regularnie. Tylko systematyczność zminimalizuje kłopoty i czas odzyskania danych w razie ewentualnej awarii.

Program do tworzenia kopii zapasowych został wbudowany w Windows. Wprawdzie jest to proste i mało elastyczne narzędzie, ale z powodzeniem spełnia swoje zadanie. Alternatywne rozwiązania przedstawiliśmy w galerii "najlepsze programy do robienia kopii zapasowych".

Jak zabezpieczać pliki z pomocą narzędzia Kopia zapasowa w Windows 7:

Tworzenie kopii

(rys.1)

(rys.1)

1. Otwórz Panel sterowania i kliknij Wykonaj kopię zapasową komputera w sekcji System i zabezpieczenia (w widoku klasycznym Kopia zapasowa/Przywracanie).

Podczas pierwszego uruchomienia wybierz Konfiguruj tworzenie kopii zapasowej (rys.1).

(rys.2)

(rys.2)

2. Wybierz lokalizację, w której zostanie umieszczony plik kopii (rys.2).

Możesz wskazać inną partycję, drugi dysk fizyczny, nośnik zewnętrzny (pamięć flash bądź płytę DVD), a nawet lokalizację sieciową.

Najszybszą metodą zapisu będzie wybranie dysku lub partycji ale pamiętaj, że w razie awarii nośnika dane mogą zostać utracone.

Kliknij przycisk Dalej.

Kopia w sieci
(rys.3)

(rys.3)

Jedną z bezpieczniejszych lokalizacji, w których możesz umieścić pliki kopii jest sieć lokalna. Wybierz tę opcję jeżeli na dysku sieciowym masz wystarczającą ilość miejsca a twoje uprawnienia zezwalają ci na zapis.

Kliknij Zapisz w sieci..., wpisz ścieżkę do serwera i udziału sieciowego bądź wyszukaj odpowiedni katalog po kliknięciu Przeglądaj.

Uzupełnij pola nazwą użytkownika oraz hasłem, które uprawnia do zapisu danych w sieci (rys.3).

Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK.

(rys.4)

(rys.4)

3. Jeżeli pozostawisz zaznaczoną opcję Wybierz automatycznie (zalecane) Windows sam zadecyduje jakie dane zarchiwizować.

Będą to między innymi pliki z Bibliotek (tylko te zapisane lokalnie), a także z folderów Application Data, Kontakty, Pulpit, Pobieranie, Ulubione, Łącza oraz, Zapisane gry i Wyszukiwania.

Jednocześnie utworzony zostanie obraz systemu. Po kliknięciu Pozwól mi wybrać będziesz musiał sam wskazać pliki i katalogi do skopiowania (rys.4).

Uwaga! W każdym przypadku dysk źródłowy oraz docelowy muszą być sformatowane w systemie plików NTFS.

Kliknij Dalej.

(rys.5)

(rys.5)

4. W ostatnim oknie kreatora konfiguracji możesz ustalić kiedy ma być tworzona kopia zapasowa danych i jak często (rys.5).

Harmonogram zmienia się po kliknięciu łącza Harmonogram zadań.

Pamiętaj, że w czasie kiedy zaplanowany jest zapis kopii komputer powinien być łączony.

Zakończ konfigurację przyciskiem Zapisz ustawienia i uruchom wykonywanie kopii zapasowej.

(rys.6)

(rys.6)

5. Jeżeli chciałbyś wykonać pozaplanową archiwizację danych, to po uruchomieniu narzędzia Kopia zapasowa kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową teraz (rys.6).

Możesz też zapisać sam obraz. Wybierz w tym celu łącze Utwórz obraz systemu widoczne w lewej części okna.

Konwersja na NTFS

Dysk sformatowany w systemie plików FAT możesz bez najmniejszego kłopotu przekonwertować do systemu NTFS. Nie utracisz przy tym żadnych danych. Aby dokonać konwersji, otwórz z uprawnieniami administratora okno Wiersz polecenia (Cmd). Jeżeli nie jesteś zalogowany jako Administrator, kliknij prawym przyciskiem myszy na skrót do programu i wybierz Uruchom jako administrator. Wpisz polecenie convert [dysk]: /fs:ntfs, gdzie [dysk] oznacza literę dysku, który zamierzasz poddać konwersji. Wciśnij [ENTER]. Modyfikacja partycji systemowej wymaga dodatkowo restartu komputera.

Odzyskiwanie danych

(rys.7)

(rys.7)

1. Uruchom program Kopia zapasowa i przejdź do dolnej części okna.

Masz możliwość odzyskania swoich plików, plików innych użytkowników bądź ustawień systemu (korzysta z Punktów przywracania).

Zmianę wersji kopii wykonuje się po kliknięciu Wybierz inną kopię zapasową, aby przywrócić z niej pliki.

Wybierz na przykład Przywróć pliki wszystkich użytkowników (rys.7).

(rys.8)

(rys.8)

2. Musisz teraz określić, co chcesz odzyskać. Do wyboru masz pojedyncze pliki i całe katalogi.

Aby przywrócić wszystkie dane kliknij przycisk Przeglądaj foldery, zaznacz folder kopii zapasowej (rys.8) i kliknij Dodaj folder.

Wybierz Dalej, pozostaw domyślne zaznaczenie W oryginalnej lokalizacji i rozpocznij operację przyciskiem Przywróć.

3. Pojedyncze obiekty można wyszukać po kliknięciu Przeglądaj pliki.

(rys.9)

(rys.9)

Pomiędzy danymi w oknie kopii porusza się tak, jak w oknie Exploratora Windows.

Możesz też skorzystać z wyszukiwarki. Wybierz w tym celu Wyszukaj...

Wpisz poszukiwaną frazę i kliknij Wyszukaj. Zaznacz pliki do odzyskania i zatwierdź przyciskiem OK (rys.9).

Kliknij Dalej i Przywróć.

W razie poważnej awarii
Proces tworzenia kopii - rezerwa.

Proces tworzenia kopii - rezerwa.

Nawet najlepsza i najbardziej aktualna kopia zapasowa nie przyda się na nic, jeżeli nie można uruchomić komputera, by z niej skorzystać. Dlatego oprócz regularnego archiwizowania plików należy zaopatrzyć się w dysk startowy, który umożliwi wystartowanie peceta i odczyt archiwum. Taki dysk można utworzyć z poziomu interfejsu Windows.

Po uruchomieniu narzędzia Kopia zapasowa kliknij łącze Tworzenie dysku naprawy systemu.

Wskaż napęd, który użyjesz do nagrywania, umieść w nim czystą płytę DVD i kliknij przycisk Utwórz dysk.