Koronawirus: jak podróżować w czasie pandemii

Zdajemy sobie sprawę, że zalecane jest pozostawanie w domu, ale czasami musisz to zrobić. Doradzamy, jak najlepiej zabezpieczyć się na wyjście.


Zalecenia ogólne Ministerstwa Zdrowia są następujące:

"Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę."

Oczywiście w podróży nie zawsze mamy możliwość częstego mycia rąk, jednak pozostałe zasady są uniwersalne podczas podróży miejskich, jak i międzymiastowych.

Podróż środkami komunikacji miejskiej

Jeśli potrzebujesz dostać się w miejsce odległe o jeden przystanek, możesz się przejść. Gorzej jednak, gdy musisz dostać na drugi koniec miasta. Wtedy komunikacja miejska pozostaje najlepszym rozwiązaniem. Zalecamy maseczkę, a podczas podróży trzymanie się - w miarę możliwości - z daleka od współpasażerów. Dobrze założyć rękawiczki ochronne - ostrożności nigdy za wiele, a podczas jazdy trzymasz się uchwytów, na których znajdują drobnoustroje. Pamiętaj, aby po każdej podróży dokładnie wymyć ręce! Jeśli masz taką możliwość, zabierz ze sobą żel antybakteryjny lub chusteczki nawilżanw i po podróży oczyść dłonie. Jeśli któryś z pasażerów kaszle, kicha lub ma gorączkę, zachowaj od niego tak daleki dystans, jak to możliwe. W ekstremalnej sytuacji - wysiądź na najbliższym przystanku i pojedź kolejnym autobusem/tramwajem.

Podróż pociągiem

Mamy takie czasy, że podróż pociągiem można zaliczyć do sportów ekstremalnych - ze względu na przemieszczanie się wielu osób, znacznie wzrasta szansa zarażenia się koronawirusem. Dlatego Polskie Koleje Państwowe opublikowały zalecenia, w których określają, jak mają zachować się pracownicy kolei podejrzewający, że w pociągu, na dworcu lub na stacji kolejowej jest osoba u której "istnieje uzasadnione podejrzenie zachorowania na chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną". Ponadto w apteczkach znalazły się maseczki ochronne, a wszyscy kolejarze zostali przeszkoleni co do utrzymania higieny oraz redukcji ryzyka infekcji.

Koronawirus: jak podróżować w czasie pandemii

A co z pasażerami? Przede wszystkim rozpowszechniane są informacje o konieczności przestrzegania przez pasażerów zasad higieny. Jeśli ktoś zrezygnuje z podróży, otrzyma zwrot 100% ceny biletu zakupionego do 4 marca, ważnego na przejazd od 5 marca. W przypadku biletów kupionych 5 marca i później, można zwrócić bilet na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez PKP Intercity SA, czyli z potrąceniem 15% odstępnego.

Grupa PKP zachęca do kupowania biletów kolejowych online, poprzez strony internetowe oraz aplikacje, a w przypadku nabywania w kasach lub u obsługi pociągu, zalecane są płatności kartą. Opracowane zostały wytyczne dotyczące postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19, a administratorzy dworców otrzymali dyspozycje, by wytypować miejsca, w których mogłyby przebywać osoby z podejrzeniem zakażenia koronowirusem do czasu przybycia służb medycznych.

Bezpośrednich działań nie ma - chyba że zaliczyć do tego umieszczenie plakatów i ulotek informacyjnych na dworach i w pociągach. Jeśli pasażerowie podejrzewają podróż z osobą chorą, powinni zgłosić to natychmiast do obsługi pociągu. Drzwi w pociągach podmiejskich SKM będą podczas pandemii otwierane i zamykane centralnie - przyciski prz drzwiach są na ten czas zdezaktywowane.

Koronawirus: jak podróżować w czasie pandemii

Podczas trwania kwarantanny zalecane jest mierzenie temperatury dwa razy dziennie - zobacz polecane termometry bezdotykowe!


Monitoring aktywności

Funkcja odtwarzania muzyki

Powiadomienia o połączeniach przychodzących