Lekcje przez Internet

Wdrażanie technologii informatycznych w edukacji wcale nie musi wiązać się z inwestowaniem w kosztowne platformy e-learningowe czy wirtualne dzienniki lekcyjne. W Sieci jest dużo popularnych aplikacji i usług, które można z powodzeniem wykorzystać w pracy nauczyciela.


Lekcje przez Internet
E-learning jest często kojarzony z rozbudowanymi usługami sieciowymi lub programami desktopowymi, które funkcjonują na poziomie całej szkoły.

Wdrożenie takich rozwiązań nie jest niestety łatwe, przez co nowoczesny nauczyciel nie jest często w stanie przebić się ze swoimi pomysłami.

Zobacz również:

  • Tajemnica popularności TikToka i związane z nim zagrożenia
  • "Menedżer pokoju" w Teams - jak działa nowa funkcja?

Wtedy warto zastanowić się nad porzuceniem podejścia makro i skoncentrować się na mikroskali.

Można wdrożyć pojedyncze usługi internetowe na poziomie klasy - w większości są to te same narzędzia, z których korzysta się na co dzień do pracy biurowej.

Z łatwością da się je jednak przystosować do wymogów pracy z uczniami.

Dokumenty Google

Lekcje przez Internet
Jedną z najbardziej przydatnych w edukacji aplikacji są Dokumenty Google. To pakiet biurowy działający w Sieci, obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie wymaga instalowania oprogramowania w systemie użytkownika. Pozwala na edycję tekstów, tworzenie tabel, wykresów czy prezentacji w oknie przeglądarki. Dokumenty są przechowywane na serwerach firmy Google, ale można je w każdej chwili pobrać na dysk w formacie zgodnym z pakietem Microsoft Office.

Nauczyciel nie musi więc wysyłać rodzicom pism czy zestawień w formie załączników do poczty elektronicznej. Nie marnuje czasu na mozolne tworzenie list adresatów czy uciążliwe gromadzenie uwag albo poprawek wysyłanych przez odbiorców. Tworzy dokument w oknie przeglądarki lub przesyła wcześniej utworzony w Wordzie plik do bazy Dokumentów. Na koniec udostępnia go uczniom lub rodzicom - ci otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej odnośnik do miejsca, z którego mogą obejrzeć dokument w przeglądarce lub pobrać na dysk.

Przykładowe zastosowanie: nauczyciel publikuje w Dokumentach arkusz kalkulacyjny z oceną aktywności uczniów. Ci mogą dokument przejrzeć (ale nie mogą go zmodyfikować), sprawdzić w ten sposób swoje postępy oraz obliczyć aktualną średnią. Rodzice mają dostęp do indywidualnych arkuszy ze szczegółowymi danymi i możliwością komentowania wyników w nauce.

Dropbox

Lekcje przez Internet
Dropbox to jedna z najbardziej udanych aplikacji do synchronizacji danych między kilkoma komputerami. Wymaga ona instalacji w systemie niewielkiego programu, który będzie działał cały czas w tle. Dzięki niemu jakikolwiek plik zapisany w folderze Dropboksa na dysku użytkownika zostanie umieszczony na serwerze, a następnie rozesłany do innych komputerów użytkownika. W wersji bezpłatnej Dropbox oferuje 2 GB miejsca.

Korzystanie z Dropboksa daje pewność, że cała grupa ma zawsze dostęp do aktualnych zasobów. Pliki zgromadzone na jego koncie można także łatwo udostępnić osobom niekorzystającym z aplikacji - otrzymają one wówczas odnośnik do specjalnej strony WWW, skąd będą mogły pobrać je na dysk.

Przykładowe zastosowanie: uczeń chce udostępnić większą liczbę dużych plików, np. zdjęcia ze szkolnej uroczystości. Jeżeli mają one łącznie 200-300 MB objętości, to wysłanie ich w formie załącznika do poczty elektronicznej nie będzie możliwe. Tymczasem korzystając z Dropboksa, można w prosty sposób umieścić pliki na serwerze, gdzie będą dostępne do pobrania przez nieograniczony czas.