Licznik znaków na pasku opcji (Microsoft Word)

Studenci i uczniowie, mający do napisania dłuższe opracowanie, esej lub rozdział pracy magisterskiej, po każdym dopisanym akapicie starannie przeliczają, czy ich dzieło spełnia już objętościowe wymogi nałożone przez nauczyciela lub promotora. Warto zatem umieścić opcję Statystyki wyrazów na stałe na pasku opcji.

Standardowo przeliczanie liczby znaków w dokumencie odbywa się po wybraniu opcji Narzędzia | Statystyka wyrazów. Wyświetla się wtedy okno z informacjami o liczbie znaków i słów w dokumencie.

Wystarczy jednak otworzyć menu Widok | Paski narzędzi i zaznaczyć pole Statystyka wyrazów, aby specjalny "unoszący się" pasek narzędziowy pojawił się na stałe w oknie Worda. Można go następnie umieścić np. na pasku opcji i mieć stały, ułatwiony dostęp do funkcji kalkulatora znaków i słów.


Zobacz również