Magnetic Selectors - nowe narzędzia selekcji


Opcje narzędzia Magnetic Lasso

Magnetic Selectors - nowe narzędzia selekcji
Frequency to częstotliwość, z jaką powstają nowe węzły. Możemy regulować ten parametr w granicach 0 -100. Im wyższy parametr wprowadzimy, tym węzły powstają szybciej. Niestety, kontrola nad ręcznym sterowaniem kształtu selekcji jest wtedy mniejsza.

Detection Width - parametr ten (1 - 40 pikseli) określa szerokość, na której Magnetic Pen poszukuje najbardziej kontrastowych krawędzi. Im wyższy kontrast krawędzi obiektu, tym wyższą wartość Detection Width możemy wprowadzić.

Edge Contrast - pozwala określić, na jaki kontrast krawędzi (1 - 100 proc.) będzie reagowało narzędzie Magnetic Lasso. Duże wartości działają na bardziej kontrastowe krawędzie.

Feather określa zmiękczenie zarysu tworzonej selekcji.

Anti-Aliased - wygładzenie krawędzi selekcji (zawsze włączony).

  • Aby w trakcie używania narzędzia Magnetic Lasso uzyskać czasowy dostęp do zwykłego Lasso, należy wcisnąć klawisz ALT i kreślić odręczną selekcję.

  • Aby usunąć ostatni segment selekcji, należy wcisnąć klawisz Delete.

  • W trakcie rysowania selekcji narzędziem Magnetic Lasso, możemy powiększyć lub pomniejszyć parametr Detection Width o jednostkę wciskając klawisze [ i ].

  • Aby zakończyć selekcję bez jej zamykania (do punktu początkowego), należy kliknąć dwukrotnie w miejscu ostatniego węzła.

Magnetic Pen

- magnetyczne piórko

Działanie narzędzia Magnetic Pen jest w zasadzie identyczne jak omawianego wcześniej Lasso. Jedyna różnica polega na tym, iż podczas przeciągania kursorem myszki ponad wybranym obiektem powstaje nie selekcja, lecz ścieżka. Podobnie jak w poprzednim przypadku tworzą się węzły, których częstotliwość zależy od parametru Frequency. Używając jednak magnetycznego piórka, możemy dodatkowo skorzystać z parametru Curve Fit, który precyzuje, jak czułe jest narzędzie MagneticPen. W rezultacie wpływa on także na liczbę powstających węzłów (a więc stopień skomplikowania i dokładności ścieżki). Im wyższa wartość Curve Fit (w granicach 0,5-10), tym gładsza, bardziej regularna i prostsza będzie nasza ścieżka. Parametry Edge Contrast, Detection Width spełniają dokładnie te same funkcje jak w przypadku narzędzia Magnetic Lasso.

  • Aby w trakcie używania narzędzia Magnetic Pen uzyskać czasowy dostęp do standardowego narzędzia Pen, należy wcisnąć klawisz ALT i odręcznie rysować ścieżkę.

  • Aby usunąć ostatni segment ścieżki, należy wcisnąć klawisz Delete.

  • W trakcie rysowania selekcji narzędziem Magnetic Pen możemy powiększyć lub pomniejszyć parametr Detection Width o jednostkę, wciskając klawisze [ i ].

  • Aby zakończyć ścieżkę bez jej zamykania (do punktu początkowego), należy kliknąć dwukrotnie w miejscu ostatniego węzła.

  • Aby przerwać rysowanie ścieżki, zostawiając ją otwartą, należy wcisnąć klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac).